Rozdział 1 – Nowe stworzenie w Chrystusie

Transkrypcja z przesłania przekazanego na konferencji w kwietniu 1962 roku. Rozdział 1 – Nowe stworzenie w Chrystusie  Najpierw położymy fundament pod rozważania. W Słowie Bożym  od 1 rozdziału Listu do Rzymian w skrócie pierwsze cztery wersy: „Paweł, sługa Jezusa Chrystusa,… Continue Reading