Rozdział 3 – Człowiek duchowy

W horyzoncie zmartwychwstaniaT. Austin-Sparks Nadal zajmujemy się tym, do czego doprowadziło nas Słowo Boże w Nowym Testamencie, do Chrystusa jako wyznaczonego przez zmartwychwstanie horyzontu nowego stworzenia. Bez odnoszenia się do tych specyficznych wersów, które stanowią do tej pory fundament naszych… Continue Reading