Świątynia Boża – Rozdział 5

Uwielbienie (cześć/chwała) w Domu Bożym Ef 1:4-10, 12, 18-19Wracając do Księgi Wyjścia przypomnijmy sobie, że miejsce święte miało być ustanowione dla chwały Boga. Mojżesz otrzymał wzór, a inni zostali obdarzeni Duchem Świętym, aby wykonać odpowiednie prace. Wszystko, co było przeznaczone do przybytku miało… Continue Reading