Rozdział 3 – Człowiek duchowy

W horyzoncie zmartwychwstaniaT. Austin-Sparks Nadal zajmujemy się tym, do czego doprowadziło nas Słowo Boże w Nowym Testamencie, do Chrystusa jako wyznaczonego przez zmartwychwstanie horyzontu nowego stworzenia. Bez odnoszenia się do tych specyficznych wersów, które stanowią do tej pory fundament naszych… Continue Reading

Rozdział 1 – Nowe stworzenie w Chrystusie

Transkrypcja z przesłania przekazanego na konferencji w kwietniu 1962 roku. Rozdział 1 – Nowe stworzenie w Chrystusie  Najpierw położymy fundament pod rozważania. W Słowie Bożym  od 1 rozdziału Listu do Rzymian w skrócie pierwsze cztery wersy: „Paweł, sługa Jezusa Chrystusa,… Continue Reading