Boże dziedzictwo – Rozdział 1 „Wspaniałe tło życia chrześcijanina”

T. Austin-Sparks Rozdział 1 – Wspaniałe tło życia chrześcijaninaOryg.: 1 – The Great Background of the Christian Life „Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w… Continue Reading