Centralizm i supremacja Chrystusa

T. Austin-Sparks „Ale gdy się upodobało Bogu,… żeby objawić mi Syna swego, abym go zwiastował…” (Gal.1:15,16) 1. Wszystko sprawdzane wewnętrznie. Od czasów Pawła tak wiele z chrześcijańskiej działalności jest skierowane na ruch, propagowanie jakiegoś nauczania i popieranie interesów instytucji. Jeśli… Continue Reading