Rozdział 3 – Człowiek duchowy

W horyzoncie zmartwychwstaniaT. Austin-Sparks Nadal zajmujemy się tym, do czego doprowadziło nas Słowo Boże w Nowym Testamencie, do Chrystusa jako wyznaczonego przez zmartwychwstanie horyzontu nowego stworzenia. Bez odnoszenia się do tych specyficznych wersów, które stanowią do tej pory fundament naszych… Continue Reading

Rozdział 1 – Nowe stworzenie w Chrystusie

Transkrypcja z przesłania przekazanego na konferencji w kwietniu 1962 roku. Rozdział 1 – Nowe stworzenie w Chrystusie  Najpierw położymy fundament pod rozważania. W Słowie Bożym  od 1 rozdziału Listu do Rzymian w skrócie pierwsze cztery wersy: „Paweł, sługa Jezusa Chrystusa,… Continue Reading

Świątynia Boża – Rozdział 5

Uwielbienie (cześć/chwała) w Domu Bożym Ef 1:4-10, 12, 18-19Wracając do Księgi Wyjścia przypomnijmy sobie, że miejsce święte miało być ustanowione dla chwały Boga. Mojżesz otrzymał wzór, a inni zostali obdarzeni Duchem Świętym, aby wykonać odpowiednie prace. Wszystko, co było przeznaczone do przybytku miało… Continue Reading

Świątynia Boża – Rozdział 4 „Natura Domu Bożego”

Księga Wyjścia 32Skrajnie ważne jest, abyśmy byli dogłębnie przekonani o tym, że Bóg w tym czasie w szczególny sposób porusza się według doskonale przygotowanego planu. Te działa były przygotowane, plan ukończony, cel ustanowiony i całkowicie zdefiniowany jeszcze przed założeniem tego… Continue Reading