Świątynia Boża – Rozdział 5

Uwielbienie (cześć/chwała) w Domu Bożym Ef 1:4-10, 12, 18-19Wracając do Księgi Wyjścia przypomnijmy sobie, że miejsce święte miało być ustanowione dla chwały Boga. Mojżesz otrzymał wzór, a inni zostali obdarzeni Duchem Świętym, aby wykonać odpowiednie prace. Wszystko, co było przeznaczone do przybytku miało… Continue Reading

Świątynia Boża – Rozdział 4 „Natura Domu Bożego”

Księga Wyjścia 32Skrajnie ważne jest, abyśmy byli dogłębnie przekonani o tym, że Bóg w tym czasie w szczególny sposób porusza się według doskonale przygotowanego planu. Te działa były przygotowane, plan ukończony, cel ustanowiony i całkowicie zdefiniowany jeszcze przed założeniem tego… Continue Reading

Świątynia Boża – Rozdział 1 „Boży odwieczny cel”

T. Austin-SparksTranskrypcja z nauczania na konferencji.Po raz pierwszy opublikowano w magazynie „A Witness and A Testimony” w 1938 roku. Rozdział 1 Boży wieczny cel dla Jego DomuCzytanie: Wyj 25:8-9; 40:34-35; Iz 6:1; 2 Krn 7:1; Dz 2:1-3; Ef 1:4-6,11-12; 2:21-22; Hbr 3:1-6. Główna myślą zawartą w tych wersach jest wieczny zamiar. Dalej… Continue Reading