Świątynia Boża Rozdział 1

T. Austin-SparksTranskrypcja z nauczania na konferencji.Po raz pierwszy opublikowano w magazynie „A Witness and A Testimony” w 1938 roku. Rozdział 1 Boży wieczny cel dla Jego DomuCzytanie: Wyj 25:8-9; 40:34-35; Iz 6:1; 2 Krn 7:1; Dz 2:1-3; Ef 1:4-6,11-12; 2:21-22; Hbr 3:1-6. Główna myślą zawartą w tych wersach jest wieczny zamiar. Dalej… Continue Reading