Codzienne rozważania_24.10.2012

„Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli do niego: Wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy to słowo, zgorszyli się?  A On odpowiadając rzekł: Wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec niebieski, wykorzeniona zostanie” (Mt 15:12,13). Zorganizowane chrześcijaństwo,takie jakie mamy dzisiaj, nie może zrozumieć niczego, co… Continue Reading