Boże dziedzictwo – Rozdział 6 „Przedsmak chwały w oddawaniu czci”

Rozdział 6 – Przedsmak chwały w oddawaniu czci  „Wtedy odezwał się jeden z młodzieńców i rzekł: Oto widziałem syna Isajego, Betlejemity, znającego się na grze; jest to dzielny rycerz i mąż waleczny, wymowny i urodziwy, a Pan jest z nim” (1 Księgi… Continue Reading

Boże dziedzictwo – Rozdział 5 „Dzielny mąż”

„…przywiódł do chwały wielu synów ” (Heb. 2:10). „Przeto, bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, …” (Heb. 3:1). Niebiańskim powołaniem jest: „przyprowadzać wielu synów do chwały”. Zajmujemy się sprawą Bożego dziedzictwa chwały w synach i postać Dawid jest bardzo pomocna w  zrozumieniu tego,… Continue Reading

Boże dziedzictwo – Rozdział 4 „To, co ukryte”

„…przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej” (Ef 1:5). „widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci… Continue Reading

Boże dziedzictwo – Rozdział 3 „Dawid i zasady synostwa”

T. Austin-SparksRozdział 3 – Dawid i zasady synostwa Czytanie: Ef 1:5-12 Oto przed nami: Boża chwała ostatecznie ujawniona i zamanifestowana w synach, Boże dziedzictwo chwały w synach. Bóg ma wspaniałą spuściznę; dziedzictwo, które zainwestował w ludzi; tych ludzi, którzy, przez… Continue Reading