Świątynia Boża – Rozdział 4 „Natura Domu Bożego”

Księga Wyjścia 32Skrajnie ważne jest, abyśmy byli dogłębnie przekonani o tym, że Bóg w tym czasie w szczególny sposób porusza się według doskonale przygotowanego planu. Te działa były przygotowane, plan ukończony, cel ustanowiony i całkowicie zdefiniowany jeszcze przed założeniem tego… Continue Reading

Świątynia Boża – Rozdział 1 „Boży odwieczny cel”

T. Austin-SparksTranskrypcja z nauczania na konferencji.Po raz pierwszy opublikowano w magazynie „A Witness and A Testimony” w 1938 roku. Rozdział 1 Boży wieczny cel dla Jego DomuCzytanie: Wyj 25:8-9; 40:34-35; Iz 6:1; 2 Krn 7:1; Dz 2:1-3; Ef 1:4-6,11-12; 2:21-22; Hbr 3:1-6. Główna myślą zawartą w tych wersach jest wieczny zamiar. Dalej… Continue Reading

Boże dziedzictwo – Rozdział 10 „Obecność Pana”

„Właśnie widziałem syna Jessego Betlejemity, który dobrze gra. Jest to dzielny wojownik, wyćwiczony w walce, wyrażający się mądrze, mężczyzna piękny, a Pan jest z nim” (1 Sam 16:18). Jak już widzieliśmy są to klucze do całego życia Dawida. Przechodzimy teraz do… Continue Reading