Codzienne rozważania_19.02.2013

„Usilnie starajcie sie zachować jedność Ducha przez więzy pokoju” (Ef. 4:3 NIV). To nowe stworzenie, jest towarzystwem, Jest Ciałem zamieszkiwanym przez Ducha Świętego, uruchamianym przez Ducha Świętego, i rzeczywiście zjednoczonym przez Ducha Świętego. „W jednym Duchy wszyscy zostaliśmy ochrzczeni„ (1Kor.… Continue Reading

Codzienne rozważania_18.02.2013

„Wszelka chwała niech będzie Bogu, Ojcu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w okręgach niebieskich, ponieważ jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem” (Ef. 1:3 NLT). Niektórym ludziom wydaje się, że  duchowość to jakiegoś rodzaju mistyczne czy mityczne „coś”,… Continue Reading