Codzienne rozważania_28.09.2012

 

W końcu zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów” (Mt. 16:12 ).

Przyszło na ten Wszechświat coś, co go niepokoi. Wszystkie te straszliwe wojny, o których coś wiesz, są wynikiem tego niepokojącego wpływu. Jest coś w tym Wszechświecie, co pobudza ludzką naturę. Sprawia, podobnie jak alkohol, że jeden człowiek walczy przeciwko drugiemu; utrzymuje świat w niepokoju. Wywołuje całe to podniecenie ludzkiej złej natury. To coś, co przyszło na ten Wszechświat, powoduje wzrost czegoś całkiem nienaturalnego – fałszywy rozwój… Wszystko, z czego wynika nienaturalny rozwój u wzrost jest złe. Apostoł Paweł powiedział: „Powiadam każdemu mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił”. Wszystko, przez co stajemy się nienaturalnie duzi czy to w indywidualnym życiu, czy w tym, co nazywamy dziełem Bożym, starając się, żeby było większe niż ma rzeczywistej duchowej miary, nadmuchując to ponad jego prawdziwy duchowy stan jest czymś złym… jest kwasem…

Co więc z tym kwasem, który odwołuje się do naszego naturalnego zmysłu smaku? Paweł powiedział do Tymoteusza: „Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce”. Idzie dalej, mówiąc, że będą wierzyć w kłamstwo, zamiast prawdy. Dlaczeto tak jest? Ponieważ ci nauczyciele odwołują się do ich naturalnego życia. Ci nauczyciele przykrywają zło. Zaprawdę, czasami będą nazywali zło dobrem. Ludzie nie lubią, aby kaznodzieje mówili im, co jest złe, że to czy tamto jest przeciwne Bogu, lubią kwaśny chleb, on smakuje ciału… Pan mówi, że będzie kwas, że wszędzie będzie zepsucie, zanieczyszczenie, lecz nauczanie Nowego Testamentu jest takie: „zachowujcie siebie w czystości”. Pilnujcie, aby wasze szaty nie były splamione. Chodźcie w tym grzesznym świecie jako ci, którzy do niego nie należą swoją naturą. Pomimo tego, że kwas jest wszędzie, wy bądźcie chlebem niekwaszonym, lecz tan świat może nie lubić was, ten świat nie będzie lubił niekwaszonego chleba, on nie podoba się ciału, lecz ten chleb jest czysty i podoba się Bogu.

By T. Austin-Sparks from: „That They May All Be One, Even As We Are One” – Meeting 30

_________________________________________________________________

27 września | 29 września

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *