Codzienne rozważania_03.12.2012


Lecz świątyni w nim nie widziałem; albowiem Pan, Bóg, Wszechmogący jest jego świątynią, oraz Baranek. A miasto nie potrzebuje ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły; oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest Baranek” (Ap 21:22,23).

Czy nie jest to jasne, że z Bożego punktu widzenia, w Bożym zamyśle, wszystko ma być odnoszone do nieba i zarządzane z nieba? Celem Pana dla Jego ludzi jest niebańska pełnia; aby stworzyć z nich niebiańskich ludzi i wypełnić ich Swoją niebiańską pełnią. Jest to coś bezgranicznego,jest to Jeruzalem – dwanaście tysięcy miar w każdym kierunku (Ap 21:16). Mamy tu do czynienia z ogromną pełnią. Wszystkie narody będą czerpać z tego źródła. Owocem jest Drzewo Życia a wody jego Rzeki Żywota są przeznaczone dla wszystkich narodów. Jest tutaj światło dla wszystkich narodów: „a narody chodzić będą w światłości Jego” (Ap 21:24). To jest niebiańska pełnia, to nad czym Pan pracował przez cały czas.

Teraz pracuje w tobie i we mnie. Czasami myślę, że jesteśmy dwoma osobami, jedną tutaj, a drugą w niebie. W naturalnym sensie jestem tutaj, lecz jest coś, co przez cały czas „idzie w górę”, gdy Pan uzyskuje coś więcej z nieba w nas. Było to tam przechowywane. Czy może to chodziło Panu, gdy mówi o Sobie jako o „Synu Człowieczym, który jest w niebie” (J 3:13) nawet wtedy, gdy jest na ziemi?

Jest jakiś aspekt nas, który wzrasta w niebie. Nie myśl, że niebo jest jakąś odległą planetą. Wzrastamy w tej niebiańskiej myśli, coś z nas „idzie w górę”. Czy mówisz, że masz za trudną sytuacji, aby wprowadzić niebiosa? Tak, są takie trudne sytuacje. Sytuacja Daniela była trudna, jego trzej towarzysze byli w trudnej sytuacji, lecz sprowadzili niebo. Wspaniałym zdaniem z Księgi Daniela jest „Władza należy do niebios” (Dn 4:23) i oni to wykazali. Kwatera Główna w niebie; nie w Babilonie, nie w Rzymie, nie w Jerozolimie czy gdziekolwiek indziej, lecz w niebie. Panie, pomóż nam żyć na poziomie niebios i z niebios.

By T. Austin-Sparks from: Pioneers of the Heavenly Way – Chapter 8

_________________________________________________________________________

2 grudnia | 4 grudnia

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *