Codzienne rozważania_04.01.2012

Słowa: „raz jeszcze” wskazują na to, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można(Hbr. 12:27 NIV).

Wraz ze zniszczeniem Jerozolimy – na co ten list wskazuje – wstrząśnięta została cała ziemia, przynajmniej jeśli chodzi o wszystko co żydowskie. Świątynia, centralny punkt całego świata, legła w gruzach aż do gruntu. Kapłaństwo, jako zgromadzenie arcykapłańskiego porządku, przeminęło. Zakończyła się służba świątynna a kraj przestał być zintegrowanym i zjednoczonym ludem. Te rzeczy można było usunąć. Jak długo przecież stały! Jakież przeciwności znosiły! Jak silne było przekonanie, że nigdy nie ustanie! Jakże byli pewni tego, że Bóg był tak przywiązany do tego wszystkiego, że nigdy nie mogło zostać zniszczone z tego nic i przestać istnieć! Jakże walczyli i jak przylgnęli do tego, aż do ostatniej krytycznej chwili! Lecz wszystko na próżno. Bóg już więcej nie chciał budowy i ziemskiego systemu, które zajmowały tak wiele miejsca, energii, wydatków, zanim zostało osiągnięte to co duchowe.

Procentowo duchowa wartość tego była w końcu tak mała, a duchowe zyski leżały tak daleko poza labiryntami religijnej maszynerii i tradycji, że nie było to opłacalne. Środki do osiągnięcia celu nie miały natychmiastowego skutku, za długo trzeba było czekać między użyciem środka, a wynikiem. Nie było natychmiastowego dotknięcia prawdziwym Boskim wymaganiem, a zdecydowanie zbyt dużo fazy przejściowej. Musiało więc to odejść a Bóg zamiast to zachować, sam wstrząsnął tym.

Po tym wstrząsie zostało to, i tylko to, co było Chrystusem w duchowym i niebiańskim wymiarze: Chrystus w niebie i tutaj przez Swego Ducha, centrum zgromadzeń czy okazja do zebrań; Chrystus w niebie jako Arcykapłan i Najwyższa Ofiara; czysto duchowy i niebiański porządek Bożego domu tutaj – nie naturalny, uporządkowany, wymuszony, imitowany czy materialny. Porządek wyrasta z życia a Życie jest Boskie, niepohamowane. Boski porządek będzie spontaniczny.

T. Austin-Sparks from: Editor’s Letter, Nov-Dec 1952 


5 stycznia

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *