Codzienne rozważania_07.04.2012

albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa” (Gal. 1:12).

Ta pewność i przekonanie, które leżały u korzeni chrześcijańskiego życia i służby Pawła były zakotwiczone w tym jednym: wszystko widział w Jezusie. Wszystko. . . w Jezusie. Jakież wyzwolenie mu to przyniosło! Jakież uwolnienie! Wielokrotnie już tutaj powiedziano, że nie było na tym świecie takiej siły, która mogłaby zmienić tego wściekłego, fanatycznego Żyda, Saula z Tarsu, w chrześcijanina i człowieka kochającego Jezusa z Nazaretu. Żadna siła na ziemi nie mogła tego dokonać, lecz widzenie Samego Jezusa w taki sposób i tak, dokonało tego, to dokonało! Został wyzwolony, był wolny! Nic dziwnego, że ze wszystkich jego pism, najbardziej gwałtowny i najbardziej ognisty jest List do Galacjan, list naszej wolności w Chrystusie i on zaczyna się tym: „Bóg objawił mi Swego Syna i to uwolniło mnie ze wszystkiego innego”.

Nie ma żadnego pożytku mówić ludziom, że to czy tamto, czy jeszcze jakieś inne rzeczy są ograniczeniami, że należy starać się rozszerzyć wychodząc poza nie. Jest to bezowocne, niekorzystne i tak naprawdę niebezpieczne podejście. Lecz, ponownie, jeśli tylko możemy przynieść Chrystusa… przedstawić im całe Jego boskie znaczenie, wielkość i wszechstronność, i Duch święty może objawić Go w ich sercach… o tak, to tego dokona. To dokona: nigdy więcej już nie będą zadowoleni z niczego co ogranicza ich do grobowych ciuchów religii. To uwolniło Paweł z judaizmu, tak jak nic innego nie było w stanie dokonać.  Ten sposób ucieczki, sposób rozszerzenia, sposób przerwania to widzieć Jezusa.  Nie dzieje się to przez naukę, ani nie osiąga w szkole. Paweł miał za sobą wszelkie szkoły religijne. Nie otrzymał tego w szkole i my również nie otrzymamy tam w zgodzie z technicznymi instrukcjami tego co chrześcijańskie czy religijne. Tu w ogóle nie chodzi o umysłowe, akademickie czy intelektualne rzeczy. Jest to praca Ducha Świętego.

T. Austin-Sparks from: Revelation of Jesus Christ – Chapter 7

________________________________________________________

6 kwietnia | 8 kwietnia

 

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *