Codzienne rozważania_16.04.2012

Duch jedynie daje życie wieczne. Ludzkie wysiłki niczego nie osiągają” (Jn. 6:63 NLT).

Jedną rzeczą jest posiadać koncepcję czy pojęcie celu Bożego, i być temu oddanym, lecz całkiem inną rzeczą jest wiedzieć, w jaki sposób Bóg zamierza zrealizować Swój cel. Jeszcze czym innym jest znać środki jakie do tego wykorzysta. Wielu jest takich, którzy rzeczywiście mają pojęcie o tym, jaki jest cel Boży, jednak środki, z których korzystają nie są Boże, sposób w jaki podchodzą do pracy nie jest Jego sposobem, a zatem odkrywają, że Bóg ich nie wspiera. Mogą iść we właściwym kierunku, lecz nie będąc zjednoczeni z metodą czy środkiem, są zmuszeni sami do wzięcia odpowiedzialności za tą pracę oraz do znalezienie zasobów na to. Ostatecznie często okazuje się, że są wyczerpani, doprowadzeni do zastoju, uciekając się do różnych sposobów i środków, aby zebrać środki na wykonanie Bożej pracy, ponieważ nie cieszą się prawdziwym Jego Własnym zaopatrzeniem.  Boża praca staje się ciężarem spoczywającym na ich ramionach, a Pan nie może uporządkować tego inaczej, ponieważ nie jest to najpełniejsze zjednoczenie i wzajemne zrozumienie między nimi a Jego sposobami, Jego metodami, Jego środkami i szczegółami Jego dzieła.

W przypadku Pana Jezusa miało miejsce coś całkowicie innego: co do szczegółów trwał w ukrytej jedności z  Ojcem. W Nim widoczne było  szczegółowe posłuszeństwo ku jednemu pełnemu celowi. Jedynym wyjaśnieniem jakiego potrzebował w każdej sprawie było po prostu wiedzieć, że Ojciec tego chciał, i bez jakiegokolwiek dodatkowego słowa, robił to. To była podstawa Jego relacji. Nigdy nie znajdziemy w Nim śladu oczekiwania, aby zapytać dlaczego coś należy zrobić w taki właśnie sposób, czy w tej chwili czy innej, czy dlaczego takie czy inne środki musiał być wykorzystane. Wystarczyło, że Ojciec tego chciał. Wyjaśnienie przychodziło w uzasadnieniu i potwierdzeniu prawdziwości później. Wykonywanie Bożej woli było sprawą takiego posłuszeństwa, co nigdy nie wychodzi z siebie, lecz zawsze z Ojca. Skoro było to dobre w Jego przypadku, dostarczane były duchowe źródła zaopatrzenia w wyżywienie, utrzymanie, siłę i energię.

T. Austin-Sparks from: The Risen Lord and the Things Which Cannot be Shaken – Chapter 7

__________________________________________________________________________

15 kwietnia | 17 kwietnia

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *