Codzienne rozważania_24.05.2012

Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył” (Hebrews 1:1,2 NIV)

Co było tragedią starożytnego Izraela? Oczywiście, było nią odprawienie dawnego Izraela. Ich odprawa: „Królestwo Boże zostanie wam zabrane i dane narodowi, który będzie wydawał jego owocei to się stało! I tak jest dzisiaj. Królestwo Boże zabrane – nie dla Izraela, lecz dla innego! Tragedią Izraela jest to, że zostali odsunięci od obecnego czasu przekazywania łaski czy od tego poruszenia Bożego. Trwa to od 2000 lat. Jak wiele lat jeszcze nie będziecie wiedzieć, a prawdopodobnie, nie tak długo, lecz zostawiacie to w spokoju.

Oto chcę wielu z was zasmucić: pozostawcie Izraela samego na czas istnienia. Będziesz przeżywał straszliwe zamieszanie, jeśli  zejdziesz na tą ziemię z ziemskim dotykiem w tych sprawach… Widzisz, podążasz dalej w ten sposób a to prowadzi do zamieszania, jeśli zstąpisz na tą ziemię. Zostaw to i patrz, co Bóg robi, a Bóg robi duchową rzecz, a nie chwilową (tymczasową). Mógłbym zająć godzinę omawiając ten ostatni zwrot, „nie tymczasową rzecz”. Czy dostrzegasz w suwerennej działalności Boga, że On teraz jest na etapie gmatwania, siania zamieszania i rozbijania tego wszystkiego, co tylko chwilowo reprezentuje Jego Niebieskie Królestwo? Ludzie usiłują stawiać lokalne kościoły zgodnie z porządkiem Nowego Testamentu. Nigdy nie było więcej zamieszania w lokalnych kościołach, niż jest go dziś. Oni usiłują uporządkować, ustanowić rzeczy, chrześcijańskie ruchy, chrześcijańskie instytucje, chrześcijańskie organizacje i wszyscy mają zamieszanie w głowach, i nie wiedzą co ze sobą nawzajem zrobić. Możesz pomyśleć, że to przesada, lecz czy rozumiesz, co mam na myśli? Bóg daje dech życia w każdą tymczasową reprezentację po to, aby był to duchowy sposób wyrażania Chrystusa. Jest to istotą wszystkiego, o czym mówimy i tu właśnie się to dzieje… Ten nowy Izrael jest tak bardzo większy od starego z powodu Chrystusa, tego Mesjasza, jest tak większy od  ich koncepcji Mesjasza… Mówię o wielkości Tego, który został wprowadzony w Liście do Hebrajczyków tak: „Bóg u kresu tych dni przemówił przez Swego Syna, którego ustanowił dziedzicem …”  ekskluzywnej partii? Nie! „Wszechrzeczy„! (wszystkiego). To jest to wielkie słowo, które pojawia się u Pawła przez cały czas: „wszystko, … wszystko,… wszystko…” a na końcu „aby wszystko pojednać w Chrystusie„.  Jeśli potrzebuję bezpieczeństwa to nie mówią o uniwersalizmie; mówię o Bożej ostatecznej rzeczywistości i tej sferze, gdzie nie będzie już niczego innego, a wyłącznie Chrystus.

  T. Austin-Sparks from: But Ye are Come Unto Mount Zion – Chapter 2

 _________________________________________________________________

23 maja | 25 maja

 

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *