Codzienne rozważania_20.06.2012

Ponieważ według Ducha żyjemy, postępujmy według prowadzenia Ducha w każdej dziedzinie naszego życia” (Gal. 5:25 NLT).

Szatan jest mistrzem strategii i jedną z jego ulubionych metod jest doprowadzanie do skrajności. Starał się, aby popchnąć legalizm wśród wierzących Galacjan do skrajności, lecz teraz jego plan zostaje pokrzyżowany: Paweł wygrywa tą bitwę i nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Jaka jest następna linia jego ataku? „No, w porządku, – mówi. – jeśli nie chcecie prawa, to niech będzie całkowicie bez prawa, odrzućcie wszelkie prawo. Nie jesteście już więcej pod prawem, jesteście pod łaską, możecie robić, co tylko chcecie! Zachowujcie się tak, jak się wam podoba; nie potrzebujecie żadnych ograniczeń, żadnych restrykcji. Wszelkie restrykcje są prawem – odrzućcie je! Idźcie w drugą skrajność – przyzwolenie zamiast prawa!” Wierzę, że gdyby Paweł żył dzisiaj, równie żarliwie sprzeciwiałby się temu, jak był przeciwko tamtemu: ponieważ taka jest praca Szatana. Jeśli nie może nas związać prawem, zmienia wszystko w taki sposób, że stara się usunąć wszelkie prawo i doprowadzić nas to całkowitego bezprawia.

Pamiętajmy jednak o tym, że jeśli ten List do Galacja jest listem o wolności Ducha, jest również listem o władzy Ducha. Mamy być wolni tylko wtedy, gdy jesteśmy praworządni. Mówiąc dobrze znanymi słowami George Mathesona’, które czasami śpiewamy: „Uczyń ze mnie niewolnika, Panie, a abym był wolny” (dosł.: „Make me a captive, Lord, and then I shall be free„). Paradoks, lecz prawdziwy. Nie jesteśmy wolni jeśli dajemy przyzwolenie na grzech, gdy posuwamy się w wolności zbyt daleko. Nie, ten List oraz List do Rzymian i List do Hebrajczyków nie są dokumentami prowadzącymi do bezprawia. Nawet jeśli odstawiają na bok cały żydowski system, nie wprowadzają reżymu bezprawia, lecz w najbardziej możliwie wyraźny sposób wprowadzają rządy Ducha Świętego. Pamiętaj, żadne dziecko Boże, które znajduje się pod rządami Ducha Świętego, które żyje prawdziwym życiem w Duchu, nie narusza żadnych Boskich zasad. A tak naprawdę to życie rządzone przez Ducha Świętego będzie tym bardziej skrupulatnie troskliwe o duchowe zasady.

T. Austin-Sparks from: The Arm of the Lord – Chapter 8

_________________________________________________________________

19 czerwca | 21 czerwca

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *