Codzienne rozważania_22.06.2012

Nie wy Mnie wybraliście, lecz Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyści szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały ” (Jn. 15:16 NIV) .

Nowe stworzenie jest w Chrystusie. Nie jest ono w tobie ani we mnie, nigdy nie będzie. Wszystko, cokolwiek będzie miało jakieś znacznie w czasie i co będzie wieczne, będzie dzięki naszej duchowej jedności z Chrystusem. Cała Boża wierność jest w Chrystusie. Wszelką pełnię otrzymamy i będziemy z niej korzystać w praktyczny sposób. Lecz to, dopóki jesteśmy jeszcze tutaj w czasie, będzie zawsze przez jedność wiary. W wieczności, gdzie przyjęcie tej pełni nie będzie miało żadnych przeszkód, działanie przez wiarę, choć jest owocem, przeminie. Niemniej nigdy nie zostaniemy tak pochłonięci w  Chrystusie, żebyśmy się stali licznymi Chrystusami. Ciągle będzie On Sam, jako Ten, który ma być uwielbiony. My nigdy nie będziemy uwielbieni sami, ani nie będziemy uwielbiani przez innych, jakbyśmy byli Chrystusem. Chrystus nie jest jakimś wspaniałym rozpowszechnionym istnieniem, które ma wejść w skład wielkich tłumów tak, żeby te tłumy stały się w istocie Chrystusami. Nigdy tak nie będzie, żeby Chrystus pozostawał poza Swoją Osobą i choć objawi się w Swojej chwale i w Swej wspaniałości w świętych to jednak nadal będziemy Go uwielbiać jako obiekt czci i  Jego Osobę oddzielna od nas.

Być może należy powiedzieć tą trudną rzecz, lecz bardzo ważne jest, że musimy uznać, to że Bóg zawsze obfituje we wszystkim w Swoim Synu i nigdy nic nie będzie naszym udziałem poza Chrystusem, choć w tym obecnym życiu będzie to tylko przez wiarę w Pana Jezusa. Celem tego obecnego podkreślania wagi jest szukanie,  w miarę jak Pan pozwoli, tego, aby było wyzwolenie z nas samych: ponieważ to zajęcie, przemyślenie są zawsze czerpane z Jego chwały. Prośmy Pana, aby naprawdę uwolnił nas od siebie przez objawianie i przedstawianie nam Swego Syna, jako całkowitej sumy wszystkiego, co Bóg kiedykolwiek pragnie i chce.

 T. Austin-Sparks from: The Essential Newness of the New Creation – Chapter 3

_________________________________________________________________

21 czerwca | 23 czerwca

 Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz siê dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *