Codzienne rozważania_25.06.2012

Ja jestem Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec” (Obj. 21:13).

Musimy odłożyć na bok wszystkie nasze plany, schematy, programy, aranżacje robione dla Pana, a zamiast tego wraz z Panem, w zaciszu, poznać wartość prawdziwej, żywej, duchowej jedności z Nim. Chodzi o to, aby ten cel nie zaczynał się w nas – w naszych myślach, pragnieniach, woli – lecz mógł mieć swój początek w Bogu i mógł zostać nam zlecony do wykonania przez Boga. Pan chciałby, abyśmy patrzyli naszym duchowym wzrokiem na to, co On robi i robili to 'w podobny sposób”, ponieważ Bóg jest równie szczegółowy co do Swoich metod jak i celu. Nie mamy robić niczego dla Boga, lecz wszystko z Boga. To właśnie dlatego apostoł,  dodaje do swego wspaniałego stwierdzenia o nowym stworzeniu taką niezależną klauzulę, gdy pisze „Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe, lecz wszystko to jest z Boga… „. W tym nowym stworzeniu wszystko jest z Boga.

Jest w dziele Bożym pewien Człowiek. Jest pewien Człowiek, któremu wszelkie dzieło Boże zostało powierzone. Jest tylko jeden Człowiek, jedyny. Wszystkie dzieła Boże są związane z tym Człowiekiem w chwale. Dla nas bardzo ważną rzeczą jest to, abyśmy rozumieli czym jest Chrystus; nie tylko kim jest Chrystus (choć jest to ważne wiedzieć, że Chrystus jest Bogiem), lecz czym Chrystus jest, że Chrystus jest obejmującym wszystko stworzonym na nowo Człowiekiem, że jest Boskim człowieczeństwem teraz i że On ostatecznie i całkowicie, rozstrzygająco i ostateczne wyraża myśl Bożą. Nie ma przejawu Boga poza Jezusem Chrystusem jeśli o nowe stworzenie chodzi. Boża myśl, Boża wola, Boże pragnienie, Boże dzieła, są doskonałe w Nim. On jest Pierwszy i Ostatni, a ty nie możesz się wydostać poza to.

T. Austin-Sparks from: The Meaning of Divine Life – Chapter 3 

_________________________________________________________________

24 czerwca | 25 czerwca

 

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *