Codzienne rozważania_30.06.2012

Kto jest przyłączony do Pana, jest jednego ducha (1Kor. 6:17).

 Natura tej relacji jest zasadniczo duchowa; jest to jedność duchowa. „Kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem” (BW). „Ci, którzy Mu cześć oddają, mają to robić w duchu...” ponieważ „Bóg jest Duchem„.  Ta jedność, jest zatem jednością ducha. Idzie to znacznie dalej niż jakakolwiek inna jedność. Nie da się już głębiej. Definiuje to naturę człowieka w tej najgłębszej, najbardziej prawdziwej części jego istoty, na którą Bóg patrzy – ducha. Podstawa Życia. To właśnie Jan pokazuje w tak wyraźny sposób, ilustrując przy okazji swoją Ewangelię, i przy okazji bezpośrednio stwierdzając w swym liście: „…Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu„. „Kto ma Syna, ma życie„.  To jest stwierdzenie narzucona przez podstawową deklarację, głoszącą, że nasza społeczność jest z Ojcem i Synem. Ta społeczność da się wyjaśnić tylko przez posiadanie samego Jego Życia. Podstawą jedności z Bogiem jest to, że Boże własne Życie jest nam udzielane w chwili nowego narodzenia i na tej podstawie Bóg buduje wszystko i tylko na to liczy całkowicie. Tam gdzie tego nie ma, Bóg, jeśli chodzi o jedność, nie może zrobić niczego.

Żeby zrozumieć i zrealizować całą myśl Bożą, Bóg musi umieścić Siebie w człowieku w samej istocie Swego bytu i samego Swego Życia. Bóg nie może realizować duchowych, wiecznych i uniwersalnych zamiarów w oparciu o naturalne życie. Pismo bardzo wyraźnie stwierdza, że naturalne, własne życie człowieka nie może być podstawą do realizacji jakiegokolwiek Bożego celu, że jedynie Życie Boga może nią być. Tak więc, na wszystkie Boże nadzieje, Bóg udziela Swojej własnej podstawy. Boża nadzieja jest złożona w Jego własnym Życiu, a nie w naszym,  On umieszcza tą bazę Swojej nadziei wewnątrz w nowym narodzeniu i na tej podstawie rozwija wszelką Swoją myśl i realizację wszelkich Swoich planów.

  T. Austin-Sparks from: The Power of His Resurrection – Chapter 6 

_________________________________________________________________

29 czerwca | 01 lipca

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *