Codzienne rozważania_05.09.2012


Patrzcie, widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali. . . ” (Dz. 7:56-58 NLT).

Ty i ja jesteśmy tutaj, na najszerszej bazie chrześcijańskiego życia,… aby reprezentować pewien opór, a ponieważ jesteśmy tutaj właśnie w tym celu, powinniśmy być nazywani „wichrzycielami” i w każdym znaczeniu tego słowa, powinniśmy być nimi. Ściągamy na siebie w ten sposób problemy i musimy za to cierpieć. Sam fakt, że jesteś zazdrosny o Pana wprowadzi cię w konflikt z trendem, który jest na tym świecie, w człowieku…Tam, gdzie jest najpełniejsze świadectwo, najpełniejszy wyraz tego, co jest z Boga, co niebiańskie przeciwko ziemskiemu, duchowe przeciko cielensemu czy naturalnemu, przeciwnik zwraca się ku temu, wykrzywia i składa odpowiedzialność u drzwi duchowej i niebiańskiej służby. Mówi: „Ty wywołujesz wszystkie problemy – jesteś mącicielem!” Lecz nie. Problem leży znacznie głębiej i w innej rzeczywistości. Prawdą jest, że coś w tym jest, coś, co w samej swojej natury wywołuje problemy, co musi być źródłem problemu, więc gdy pełny wyraz Bożego celu jest utrzymywany, wtedy znana Boża wola, Jego objawione myśli są bezczeszczone. Ogłaszanie tego, co to reprezentuje musi wywoływać problemy.

Widzieć pełny Boży cel i myśl dotyczącą Jego ludzi ma wysoką cenę. To zawsze niesie koszty. Pan Jezus jest tutaj bardzo żywym przykładem i przedmiotem lekcji dotyczącej tej prawdy, którą widać wprost w tle wypadków dziejących się w związku z uzdrowieniem niewidomego od urodzenia (Jn. 9). Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że zamiarem Pana było, aby ten człowiek reprezentował Izraela i jego stan w tym czasie. Dał temu mężczyźnie wzrok i co się z nim stało? „Wyrzucili go” – to wszystko. Wyrzucili go i ekskomunikowali (w.34). To jest przedmiot lekcji, przykład właśnie tego, o czym mowa.

Jeśli oczy zostały otwarte, jeśli, w jakimś sensie – nieoficjalnie – stałeś się „widzący” – tym, który widzi, będzie cię to kosztować dużo, wciągnie cię to liczne problemy. Być duchowym mężczyzną czy kobietą w tym Wszechświecie ma swoją cenę. Utrzymanie niebiańskiej i duchowej pozycji jest to kosztowne, tak, bardzo kosztowne. Trzymać się pełnego miejsca Chrystusa, wpędza w problemy, kosztuje sporo. Kosztowne jest posiadanie światła – jeśli tylko jest to prawdziwe światło, dane przez Boga. Kosztowne jest posiadać Życie, lecz pamiętaj to tutaj, w nim, mieszka moc.

By T. Austin-Sparks from: Jealousy for God

_________________________________________________________________

04 sierpnia | 06 września

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *