Codzienne rozważania_04.09.2012

 

Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych” (Dz. 7:48).

Szczepan zobaczył to, i jest to stwierdzone, oznajmione i ukryte w Nowym Testamencie (monumentalnym dokumentem na ten temat jest „List do Hebrajczyków”), że Salomon był co najwyżej typem wielkiego „Syna”, a jego świątynia, z całą jej chwałą, bogactwem, pięknem tylko wskazywała na przyszły „dom nie zbudowany rękoma”; co Piotr, po trudnej i bolesnej przemianie, nazywa duchowym domem Bożym. Szczepan dochodzi do tego wniosku, sprowadziwszy całą tą obszerną historię do „Proroków” i w rzeczywistości mówi, ze duch proroctwa odnosił się do tych przyszłych wydarzeń, patrząc w przód, na ostateczny duchowy cel Boga.

Jak więc, pytamy ponownie, ma się to do nas? Z jednej strony jest to wielkie wystawienie na pośmiewisko i potępienie niepoprawnego zwyczaju i łatwości z jaką ludzie Boży sprowadzają to, co jest zasadniczo niebiańskie na ziemię i przytwierdzania tego tutaj; robienia z rzeczy duchowych czegoś tymczasowego; czynienia z tego, co wieczne, czegoś, co nie jest – i nie może być – trwałe; tworzenie form, środków, porządku i bardzo ważnych technik. Słowem: żeby wszystko było stałe, w ramkach, ogrodzone. W ten sposób niweczone są i udaremniane działania Ducha Świętego, jego poruszanie się zawsze nastawione na przyszłość, zawsze innowacyjne, według Jego wyboru.

Dominującym tonem Nowego Testamentu, najbardziej naglącym wołaniem jest „wyjdźmy„, lecz kontekstem tego wołania jest „poza obóz„. Autor tych słów z Listu do Hebrajczyków, który ma tak wiele wspólnego ze Szczepanem, daje bardzo wyraźnie do zrozumienia, że „wyjść poza obóz” oznacza poza wszystko, co judaistyczna natura systematyzuje i krystalizuje, sprowadzając chrześcijaństwo do ustalonej i trwałej formy: do czegoś związanego ziemią i ostatecznego. Z drugiej strony, wszystko to razem pokazuje nam, jak ognista i straszliwa będzie opozycja czystego i zdecydowanie duchowego świadectwa, wobec takich systemów.
Dopóki nie ma dostosowywania się, będzie co najmniej wykluczenie, a w skrajnym przypadku udręka.

By T. Austin-Sparks from: Stephen – Thy Witness

_________________________________________________________________

03 września | 05 września

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *