Codzienne rozważania_25.09.2012

Powiedział też do niego: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego” (Jn. 1:51).

Myśli wyrażone przez Boga nigdy nie umierają. Nie ma żadnego potknięcia się jakiejkolwiek myśli, którą Bóg wyraził. Bóg wypowiedział Swoje myśli na samym początku, przy poczęciu i ustanowieniu starożytnego Izraela. Byli w tym wszystkim, co było powiedziane na temat Izraela i we wszystkim, co zostało objawione jako Boży cel dla Izraela. Bóg wyrażał swoje myśli dotyczące Izraela licznymi sposobami. Ten Izrael nie odpowiedział na nie i z powodu ich buntu nigdy nie zostały zrealizowane w pełni. Izrael więc został pominięty, lecz Boże myśli nie zostały odłożone na bok i wszystkie zostały podjęte w nowym Izraelu.

Sam Jezus staje się łącznym nowym Izraelem. Pamiętacie to, gdy odnosił się do Jakuba, którego imię zostało zmienione na Izrael, powiedział do Natanaela: „Zobaczycie otwarte niebiosa i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego” (Jn 1:51). Tak więc, Jezus jest nowym Izraelem w osobie. Wszelka komunikacja Boga i Niebios z człowiekiem odbywa się przez Jezusa, nowego Izraela. Wszelkie Boże myśli z przeszłych wieków zostały podjęte przede wszystkim w Panu Jezusie. Wszystko, cokolwiek kiedykolwiek Bóg zamierzał w stosunku do Izraela i zostało przez nich stracone, jest niesione dalej przez Pana Jezusa, i jest przenoszone przez Niego na Jego towarzyszy i towarzyszy niebiańskiego powołania – nowy Izrael,który jest duchowy. Otwiera do dla was wielką rzeczywistość.

By T. Austin-Sparks from: The On-High Calling, Volume 2 – Chapter 3

_________________________________________________________________

24 września | 26 września

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *