Codzienne rozważania_08.10.2012

tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich” (Rzm.12:5).

Wyraz czy termin „Ciało” nie jest zwykła metaforą. Członkowie Jego Ciała są tak zawiązani z Chrystusem jak nasze fizyczne ciała z nami samymi – są one środkiem wyrażania, manifestowania i oddziaływania. To jest prawda, która rozdziela zdecydowanie i sięga do samej istoty wszelkich spraw życia i służby. ” Praca dla Pana’, „modlitwa do Pana” itp, posiada znacznie głębsze prawo, rządzące ich skutecznością i to ma być dostrzeżone. Nie możemy podjąć pracy dla Chrystusa m czyli: planować, regulować, urządzać i organizować chrześcijańskiego przedsięwzięcia, a następnie domagać się Boskiej pieczęci i błogosławieństwa. Nie możemy modlić się według naszych skłonności, nawet jeśli osiągany jest stan pasji i wlewania łez i w ten sposób zabezpieczać Boską reakcję. Brak umiejętności rozpoznania tego doprowadza tłumy ludzi do rozpaczy, ponieważ nie ma pieczęci na ich żarliwych pracach i nie ma odpowiedzi na ich modlitwy. Nasz Mistrz, odkrywając przed nami prawo Swego skutecznego życia, kładzie ogromny nacisk na fakt, że słowa, które mówi i uczynki, które czyni, nie są z Niego samego, lecz że to Ojciec zarówno wypowiadał te słowa, jak i czynił te uczynki.

Tak więc w trosce o Jego przyszłe dzieło, modlił się o to, aby Jego uczniowie trwali w Nim. Tak więc, prawo skutecznego i owocnego życia, służby, modlitwy itd.. mówi, że powinna być taka jedność, że my sami wykonujemy – lecz rzeczywiście my wykonujemy – to, co On czyni. Musimy wiedzieć w naszym duchu dokładnie, co Chrystus robi, jak to robi, jakich środków używa i właściwego czasu jaki wyznaczy na to. Co więcej, nasze modlitwy muszą być modlitwami Samego Pana, modlącego się w nas i przez nas przez Ducha Świętego. To jest bardzo wyraźnie widoczne jako rzeczywistość, w której żył Kościół w czasach apostolskich. Będzie to wymagało bardzo rozważnego przesiania wszelkich przedsięwzięć podejmowanych w imieniu Jezusa i konieczne będzie, aby nie podejmować żadnego działania dopóki nie zostanie ujawniona myśl Pana, lecz to właśnie zapewni stuprocentową skuteczność i doprowadzi do spraw, które nigdy nie znikną. Z praktycznych Bożych względów w tym wieku Chrystus jest Jednym Ciałem trzymającym się mocno Głowy a zadaniem każdego członka jest zdawać sobie sprawę w coraz to większym stopniu ze znaczenia tego wcielenia i jedności tożsamości… Do nas należy dopilnować, abyśmy bezwzględnie byli w Chrystusie i żyli przez Ducha. Cała reszta będzie spontaniczna.

By T. Austin-Sparks from:  In Christ – Chapter 1

__________________________________________________-

07 października | 09 października

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *