Codzienne rozważania_20.11.2012

A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie” (1P 5:10).

Coś musi być zrobione zarówno w nas jak i dla nas. My chcielibyśmy, żeby coś zostało zrobione dla nas, aby niebo interweniowało w naszej sprawie, nasze trudności znikały, abyśmy mieli prostą drogę. Niebo może być gotowe na wkroczenie, Pan może być przygotowany na zadziałanie dla nas, lecz gdyby tylko na tym się skończyło to dla Niego byłoby to za mało, nie okazało by się to wystarczająco dobre dla nas.

Sama zasada duchowego wzrostu i dojrzałości wymaga, aby Pan utrzymywał to co obiektywne i to co subiektywne w równowadze, to jest, aby coś było robione w nas jak też i dla nas. Ponownie mamy do czynienia z zasadą Krzyża. On umarł za nas – jest to zdarzenie obiektywne. My umarliśmy w Nim – jest to subiektywne. Oto mamy dwie strony duchowego doświadczenia. On zachowuje je w równowadze. Musimy tą równowagę mieć wpisaną wewnątrz nas. Musimy zostać uwolnieni od tej wewnętrznej tendencji, która powoduje, że nasze problemy przysłaniają nam Pana; uwolnieni od naszego zatwardziałego zwyczaju postrzegania naszego położenia w kategoriach obiektywnych, zamiast powiedzieć: „Czego Pan chce mnie przez to nauczyć? Co On chce przez to zrobić we mnie? Czy jest takiego coś we mnie, na czym Panu zależy?” Zanim Pan zrobi coś dla nas, ma coś do zrobienia w nas. Jakże często okazuje się, że dochodzimy do nowego położenia z Panem w taki sposób, że gdy już coś zostanie wykonane w nas, następyhe ten zewnętrzny ruch. Tak więc, wzmianka o subiektywnym doświadczeniu sugeruje, że mamy tą sprawę wziąć do serc naszych jako coś, co wymaga zmiany w nas.

By T. Austin-Sparks from: The Problem of the Stone

_________________________________________________________________________

19 listopada | 21 listopada

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *