Codzienne rozważania_22.11.2012


A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza” (Dz 4:32).

Pan musi mieć na ziemi grupę, która pod każdym względem składa się z niebiańskich ludzi. Ich duchowe źródła życia, mocy, mądrości, poznania oraz cel muszą być niebiańskie i pochodzące wyłącznie z medytacji Ducha Świętego. Ich środki i metody muszą być wspierane i dyktowane przez Boga. Ich energia musi być bezpośrednio Boska energią, co znaczy, że muszą być oddzieleni od swojej własnej. Duchowe relacje i więzi muszą być niebiańskie. Przez rozłożenie tego na ziemską instytucję i system Kościół stracił na początku Tron mocy i nie ma żadnego innego sposobu uzdrowienia bez wyraźnej pozycji wobec tradycyjnych relacji. Będzie zachodzić konieczność powrotu do czysto niebiańskiej pozycji, jako prawdziwie niebiańskiej natury Ciała Chrystusa -ten Kościół bez żadnych zaprzeczeń ziemskich rządów. Słyszymy jak mówi się o pewnych zgromadzeniach sług Pańskich, że „było to jak dotyk niebios; wszyscy odrzucili – na ten czas – różnice denominacji i ziemskich podziałów”. Mówi to samo za siebie. Lecz czemu wracać do tego?

A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza„. Nigdy nie jesteśmy w stanie tego zorganizować czy zdecydować się na wykonywanie tej niebiańskiej pracy w jakimkolwiek stopniu skutecznie (z wyjątkiem niepowodzenia), dopóki każdy uczestnik nie będzie skoncentrowana na tym przez objawienie Ducha Świętego, i nie będzie narodzony do tego przez duchowe cierpienie. Będziemy marnować nasz czas jeśli spodziewamy się, próbujemy czy nawet modlimy się o cokolwiek skutecznego bez tego istotnie niebiańskiego, a zatem namaszczonego, gruntu. Nie istnieje królewska droga czy skrót do Tronu czy do Tronu mocy; będzie nas to kosztować wszystko. Znamy niejedną osobę, która spotkała się z tym i, usiłując zachować coś tutaj, straciła to, co Pan miał najwyższego i najlepszego, aby później w życiu dowiedzieć się, że tak było. Czy udasz się do Pana i poprosisz Go, aby wykonał przez Ducha Świętego tą głęboką pracę Jego Krzyża, której wynikiem będzie wprowadzenie cię do miejsca, gdzie Jego władza jest wykonywana przez ciebie i Jego władza, przez twoją jedność z Nim, jest zauważana w tej rzeczywistości, w której najbardziej się liczy?

By T. Austin-Sparks from: „For Such a Time as This”

_________________________________________________________________________

21 listopada | 23 listopada

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *