Codzienne rozważania_23.11.2012

żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości. . .  mogli poznać [praktycznie przez własne doświadczenie] miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie” (Ef 3:17,19).

Duch Święty, przy wszystkim co dar Ducha znaczy z obdarowaniem, obdzieleniem, wzmocnieniem i szkoleniem, nie jest substytutem doświadczenia. Okazuje się, że bardzo często prosimy, aby coś zostało dla nas zrobione przez Ducha Świętego, czego On nigdy nie zrobi. On musi przeprowadzić nas przez doświadczenie. Jest to jedyny sposób w jaki może odpowiedzieć na nasze modlitwy. Wiele modlitw znajduje swoje odpowiedzi przez doświadczenie. Prosisz Pana o coś a On przeprowadza cię przez doświadczenie i w ten sposób docierasz do odpowiedzi. Nie o to ci chodziło, oczywiście, chciałeś, aby Pan zrobił to w postaci daru, jakiegoś działania, lecz wtedy byłoby to coś obiektywnego, otrzymanego (z zewnątrz – przyp.tłum.), podczas gdy On chce, aby stało się to częścią ciebie samego, więc odpowiada na modlitwy przez doświadczenie. „Wytrwałość (cierpliwość) wywołuje doświadczenie„, a jeśli nie ma doświadczenia to jaki pożytek z czegokolwiek lub kogokolwiek?

Tak więc doświadczenie jest ważniejsze niż uwolnienie z ucisku. „Ucisk prowadzi do doświadczenia„. Ach, jakże często pytaliśmy Pana, czemu dopuścił do tego czy tamtego, bądź dlaczego nie zrobił tego czy tamtego. Dlaczego nie uniemożliwił Adamowi popadnięcia w grzech? Dlaczego nie powstrzymuje świata przed tak wielu rzeczami, które mają najstraszliwsze skutki? W znacznym stopniu odpowiedzią jest „doświadczenie”. Doświadczenie jest bardzo ważne, ponieważ, przede wszystkim, jest to cecha służby. Gdy przychodzi do prawdziwego życia, a my faktycznie stajemy naprzciwko rzeczy i spraw największej wagi, wtedy nie potrzebujemy zwykłych informacji lecz doświadczenia, i tam idziemy, gdzie doświadczenie może nam pomóc. Czy nie jest tak? Tak więc doświadczenie jest samą istotą i cechą służby i użyteczności dla Pana.

By T. Austin-Sparks from: The Importance and Value of Experience  

_________________________________________________________________________

22 listopada | 24 listopada

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, by

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *