Codzienne rozważania_25.11.2012


Modlę się, aby oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli. . . jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie” (Ef 1:18-20).

Zmartwychwstanie jest szczytowym cudem. Śmierć jest największą mocą sprzeciwiającą się Bożej pracy, Bożemu podobieństwu, Bożemu celowi. Śmierć jest największą we Wszechświecie mocą przeciwną człowiekowi: jego pracy, jego nadziejom, jego dobrobytowi. Śmierć jest ostatnim słowem w tym stworzeniu, jakie jest. Poza Bogiem nie ma na tym Wszechświecie tak wielkiej mocy jak śmierć. Gdy ona wkroczy i wykona swoją pracę, nic już nie można odnowić czy zniszczyć tego. W obszarze zła nie ma mocy, która przewyższała by moc śmierci. To dlatego, odnosząc się do wzbudzenia Chrystusa z martwych, użyte są słowa o: „przemożnej mocy Jego” (Ef 1:19).

Gdy już śmierć obejmie wszystkie inne złe moce, grzech, cierpienie, smutek i zniszczenie, wtedy jedynie i wyłącznie Boża odpowiedź jest jedyną nadzieją i jedną odpowiedzią. W Nowym Testamencie położony jest większy nacisk na zmartwychwstanie niż na cokolwiek innego i rzeczywiście, wszystko inne uznane jest za próżne i bezwartościowe dopóki dokona się zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie ma nadać wartość każdemu świadectwu i każdej pracy. Na horyzoncie Szatana jest śmierć, duchowa śmierć (nie zaprzestanie istnienia) – czego śmierć fizyczna jest tylko jednym małym aspektem, a na horyzoncie Bożym w Chrystusie jest zmartwychwstanie.

Powtórzmy to: zmartwychwstanie jest odpowiedzią na śmierć we wszystkich jej aspektach; Bożą odpowiedzią w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. Powiedziawszy to, pójdźmy dalej zwracając uwagę na to, że następną rzeczą pokazaną w Nowym Testamencie, że ta naczelna prawda w Jezusie Chrystusie jest prawem pierworództwa każdego narodzonego w Bożej duchowej rodzinie: dziedzictwem każdego rzeczywiście narodzonego na nowo dziecka Bożego. W szczególny sposób musimy zwrócić uwagę na to, abyśmy nie popełniali tego samego błędu co Marta, gdy została skorygowana przez takie objawienie. O swoim bracie powiedziała: „Wiem, że zmartwychwstani brat mój w dniu zmartwychwstania”. Dla wierzących nie jest to coś odległego w przyszłości, lecz jest to chwila, gdy uwierzyli w Pana Jezusa i przyjęli Go. Teraz porządek jest taki: najpierw zmartwychwstanie ludzkiego ducha, a w końcu zmartwychwstanie ciała. Nie trzeba tego mówić wielu narodzonym na nowo chrześcijanom, choć zrozumienie znaczenia może zająć lata.

By T. Austin-Sparks from: Horizoned by Resurrection – Chapter 6

_________________________________________________________________________

24 listopada | 26 listopada

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *