Codzienne rozważania_29.10.2012

Albowiem z niego i przez niego i ku niemy jest wszystko; Jemu niech będzie chwała na wieki” (Rz 11:36).

Koniecznie należy mieć zupełną jasność co do tego, że w Biblii istnieje coś takiego jak dwie odrębne części, reprezentowane przez dwa Testamenty: Stary i Nowy czy co więcej, że Stary Testament jest podzielony na jakieś ery.
Istnieje kilka metod przedstawiania lecz w całej Biblii, do samego początku do zakończenia, tylko jedno jest wyrażane. Nasz zwyczaj zajmowania się Biblią poprzez podział na okresy działania Bożego i podkreślanie różnych cech charakterystycznych różnych czasów, mogło wzbudzić mechanicznie myślenie, podobnie jak nadmierne zajmowanie się typologią i symboliką. Chciałbym zatem podkreśli na nowo to, że w tych kilku formach wyrazu, od samego początku do samego końca, Bóg działa przez jedną i tylko jedyną myśl: że wszystko, przez wszystkie czasy, powinno wyrażać Jego Syna i służyć Mu.

W istocie Swej Osoby i Swego odkupieńczego i doskonalącego dzieła, ON rządzi wszystkim. Jest to jedna Osoba i jedno Dzieło od samego początku Biblii do ostatniej strony. Zmiana ze Starego Testamentu do Nowego jest po prostu zmianą z działanie pośredniego na bezpośrednie; z symboliki do tego, co jest symbolizowane; od tymczasowej reprezentacji do duchowej rzeczywistości. To wszystko. Nie jest to zmiana celu czy podmiotu, nie jest to zmiana podstawy czy fundamentu, nie ma tutaj żadnej zmiany zasad. Być może czujesz, że to wszystko wiesz; lecz jest tutaj znacznie więcej niż ktokolwiek z nas zdaje sobie sprawę. Na przykład, Bóg zajmował się patriarchami na tej samej zasadzie, której podstawą jest Jego Syn, na jakiej zajmuje się tobą i mną. Ta sama prawda dotyczy Izraela. W Starym Testamencie Bóg pracował z Izraelem na tej samej podstawie, którą jest Syn Boże, co w obecnym okresie opatrzności. Bóg nigdy, w żadnym czasie, żadnymi środkami nie pracował na innym gruncie niż Jego Syn. Jego stwórca aktywność opierała się na gruncie Jego Syna. „W nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone” (Kol 1:16) i od tej chwili wszystko postępowało na tej podstawie i będzie zakończone w Chrystusie. Wszelkimi środkami, w jakikolwiek sposób Bóg działa, cokolwiek Bóg robi, podstawa Jego działania jest taka sama. I tak dalej poprzez nadchodzące stulecia, ten grunt będzie niezmienny. Jest to grunt Chrystusa. Świadomość tego i całkowita jasność w tej sprawie są bardzo ważne.

By T. Austin-Sparks from: The Israel of God – Chapter 5

__________________________________________________

28 października | 30 października

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

a href=”http://www.poznajpana.pl/?p=23014″

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *