Codzienne rozważania_16.12.2012

Zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa” (J 3:3).

Być dzieckiem Bożym, być dzieckiem cierpień Chrystusa, jest dla nas czymś bardzo gruntownym. Nie jest to coś dodatkowego do chrześcijańskiego życia czy dla tych, którzy wstępują na szczególne wysokości i stopnie. Wprost od samego nowego narodzenia, ty i ja, każdy z nas, powinien mieć umiejętność duchowego rozumienia, postrzegania i poznawania, którego nie posiada nikt inny poza Królestwem! Moglibyśmy spędzić mnóstwo czasu pokazując na tragedie, które stały się udziałem chrześcijaństwa z powodu braku uznania tego i życia zgodnie z tym. Pójdę na tyle daleko, aby powiedzieć, że lwia część wszystkich problemów między chrześcijanami wynika albo z braku podstaw duchowego zrozumienia, duchowego rozeznania, duchowego postrzegania, duchowej wiedzy, bądź dlatego, że ludzie nie żyją zgodnie z tą wiedzą. W chrześcijańskim świecie mamy dostęp do dowolnej ilości naturalnej wiedzy: wiedzy biblijnej, proroczego poznania i tak dalej, lecz duchowa wiedza jest rzadkością; a przecież powinna być składnikiem naszego nowego narodzenia z wysokości, umiejętnością, którą powinniśmy mieć.

Jeśli teraz myślisz sobie: „No, to biada mi – niewiele wiem o tym!” to Pan mówi do ciebie: „Spójrz tutaj, to jest twoje prawo. Nie jest to coś dodatkowego, o co musisz walczyć czy zmagać się, czy dążyć latami pracowitego chrześcijaństwa, jakąś szczególną sztuką, czy straszliwymi wstrząsami duchowego życia.Jest to sprawa narodzenia, prawo z tytułu narodzenia: masz do tego prawo!” Może też być tak, że już poznajesz w taki sposób, pomimo że nie wiesz o tym! Masz nowe zmysły, nową umiejętność, takie nowe „coś” w sobie, dzięki czemu wiesz – co najmniej w pewnej mierze – co jest z Pana, a co nie jest, co jest duchowe, a co nie. Lecz, ach, chodzi wzrost tego! Na wzroście tej umiejętności, rozwoju polega terminowanie w szkole Chrystusa. Uczmy się na błędach, uczymy się błądząc, lecz to, czego się uczymy, nie jest czymś obiektywnym. Uczymy się wewnętrznie tego, że jedne działania nie są drogą Życia i lepiej będzie jeśli tego unikniemy, a inne SĄ sposobem Pana i to jest droga Życia, którą powinniśmy pójść. Uczymy się wewnętrznie, jest to nowy rodzaj wiedzy.

Oryg.: T. Austin-Sparks from: The Israel of God – Chapter 6

  _________________________________________________________________________

15 grudnia | 17 grudnia

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *