Codzienne rozważania_20.12.2012

Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody„(Mt 28:18,19).

Lecz, kto ma iść? Kościół. Jego nieredukowalną cząstką Kościoła jest dwóch/dwoje wierzących. Nadawanie znaczenia Ciału, to jest zbiorowa rzecz. Tam, gdzie działa Duch Święty jest sam Chrystus Zmartwychwstały, wyniesiony i wywyższony, wykonujący Swoją pracę przez Swoje Ciało, bez tych wszystkich (cielesnych-przyp.tłum.) ograniczeń. To jest niesamowite! Albo jest prawdą, albo nie jest. To jest prawda, bardzo głęboka prawda. Gdyby tak nie było, jakimi głupcami bylibyśmy! Lecz taka jest prawda, ach!, że ten Kościół może uczyć się coraz więcej o tym, co to znaczy być w żywej jedności ze zmartwychwstałym Chrystusem! Powinna być grupa dwóch, trzech lub więcej, choć tutaj na ziemi ograniczona przez czas i przestrzeń, a jednak funkcjonująca w Duchu Świętym, tak aby uniwersalny Chrystus – to wszystko, co oznacza, że on jest po prawicy Bożej – był jakoś wyrażany! Chciałbym od Boga, aby przyszło to do was przez Ducha, abyście to uchwycili, z powodu skutku, jaki to daje! Mamy długą drogę do przejścia, zanim to właściwie docenimy. Lecz taka jest prawda!

Gdy dotykasz tych rzeczy, ludzki język jest daremnym instrumentem wyrazu. „Nadzwyczajna wielkość mocy Jego” – takie superlatywy tej rzeczywistości! Ach, ten wzrost dzięki nowemu zrozumieniu wielkości Chrystusa w Jego Osobie, w Jego śmierci, w Jego zmartwychwstaniu! Tak, następna naczelna rzecz, którą pokazuje Nowy Testament, jest taka, że kościół w swej prawdziwej, duchowej podstawie odpowiada zmartwychwstałemu Chrystusowi. Nie „ten Kościół”, który znamy tutaj, na ziemi, ponieważ tak nie jest. Lecz Boży zamysł dotyczący Kościoła nie jest jakąś nierealistyczną, idealistyczną ideą. Jest to coś praktycznego. Dwóch święty, prostych, pokornych i nieważnych na tym świecie, lecz spotykających się naprawdę w Duchu, może stanowić działające narzędzie dla Tego, któremu poddany jest cały autorytet w niebie i na ziemi. Z nimi te wszystkie stare ograniczenia mogą zostać odprawione, a oni mogą w jednej chwili dotknąć wszystkich końców ziemi. Wierzysz w to? Takie jest rzeczywiste znaczenie naszego chlubienia się zmartwychwstałym Chrystusem. Musi to być coś więcej niż zwykłe emocje, więcej niż wspaniała doktryna; tak, więcej niż prawda, na którą się zgadzamy… Jeśli prawdą jest, że jesteśmy jedno ze zmartwychwstałym Panem na tronie, powinno to mieć potężne następstwa. Oby tak było!

Oryb.:  T. Austin-Sparks from: Four Greatnesses of Divine Revelation – Chapter 6

_________________________________________________________________________

19 grudnia | 21 grudnia

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskic

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *