Codzienne rozważania_21.12.2012


A Jego imię jest Słowo Boże” (Obj 19:13).

Istnieje jeden łączący wszystko fakt, który przenika wszystkie wieki i jest to Chrystus, który jest zamysłem i sposobem Boga. To stwierdzenie jest wszechstronne. Poprzez wszystkie wieki, w każdej myśli Bożej i na wszystkich drogach Bożych, Chrystus jest w centrum, Chrystus jest największy – wszystko wiąże się z Nim i wszystko z Nim łączy; Chrystus jest końcem i Chrystus jest początkiem. Gdybyśmy mogli stanąć obok Boga i spojrzeć Jego oczyma, poddać się Bożemu myśleniu, powinniśmy zauważyć, że Bóg przez wszystkie stulecia ma tylko jedną myśl i ta jedna myśl ma wpływ na każde Jego działanie z ludźmi, narodami, ze światem. Ta jedna myśl koncentruje się na Jego Synu, Jezusie Chrystusie, a zatem samą istotą objawienia i sercem duchowego oświecenia jest to, abyś widział Chrystusa we wszystkich zamysłach i na wszystkich drogach Bożych, tak jak to jest wyrażane w Jego Słowie i Jego działaniu.

Jeśli zapytasz: „Czym jest objawienie, co to znaczy mieć duchowe oświecenie?”. Odpowiedź brzmi: oznacza to, że stale i coraz wyraźniej widzisz jak żywe Boże myśli skupione są na Chrystusie. Można to ująć inaczej i powiedzieć, że coraz wyraźniej widzisz Chrystusa i Jego miejsce i Jego znaczenie we Wszechświecie, widzisz, że ten Wszechświat jest interpretowany i wyjaśniany w jakiś sposób w Chrystusie. Jeśli jest to uniwersalna prawda i jeśli jest to prawda suwerenna i opatrznościowa; jeśli jest to prawda nie tylko w całej historii tego Wszechświata, lecz prawdziwa w szczególny sposób w ludzkim życiu to, być może w najbardziej istotny sposób, jest to prawda w Słowie Bożym jako sposobie wyrażenia Bożej myśli. Tak więc, objawienie, duchowe oświecenie to widzieć Chrystusa w całym Słowie Bożym; nie prawdy, nie doktryny, lecz Chrystusa… Powstaje zatem pytanie, które musimy wciąż zadawać: W jaki sposób to czy tamto prowadzi nas do Chrystusa? W jaki sposób jest to środek do wzrostu Chrystusa, poznania Go w żywy, praktyczny sposób? Szukamy tego, co jest z Chrystusa.

 

Oryg.:  T. Austin-Sparks from: The Church of the Firstborn – Chapter 1

_________________________________________________________________________

20 grudnia | 21 grudnia

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskic

 

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *