Codzienne rozważania_29.01.2013

Upodobało się Bogu objawić mi Syna Swego” (Gal:15,16)

  Duchowe rozeznanie, postrzeganie, zrozumienie i inteligencja są zbyt rzadkie.  Przyczyn tego jest dużo a należą do nich: całkowite pochłonięcie pracą i jej różnorodnymi problemami, gorączka i pośpiech życia, niespokojny duch tego wieku. To wszystko – wraz z wyczerpującym strumieniem religijnych udogodnień – zazwyczaj sprawia, że wewnętrzne miejsce, w którym Bóg przemawia, staje się zupełnie nieskuteczne, czy inaczej mówiąc, całkowicie pozbawione możliwości funkcjonowania. Być może zapomnieliśmy o tym, że Biblia nie tylko jest objawieniem, lecz że również zawiera objawienie, a ta głębsza duchowa zawartość może być rozpoznana i uświadomiona tylko przez tych, których oczy i uszy zostały otwarte. Innymi słowy: tych, którzy zostali zbudzeni. Niektórzy z najwierniejszych sług Pańskich nadal są ogarnięci tylko literą Słowa, zawartością ksiąg, tematami, topikami, przedmiotami, szkicami, analizami itp. a w głębszym sensie nie są w „objawieniu”. (Nie ma to być krytycyzm.)

 Zbyt często skutek jest taki, że usługuje się umysłowi / głowie, a nie sercu / duchowi. To pierwsze usługiwanie wcześniej czy później ulega zmęczeniu i zużyciu zarówno duchownego jak i tych, którym usługuje; to drugie to służba Życia dla obu i zawsze świeża.

Czy pojawia się to na początku, czy później, cudowny jest to dzień naszego życia, gdy możemy powiedzieć: „Upodobało się Bogu objawić mi Swego Syna” i „Przyjąłem to nie od człowieka, lecz przez objawienie„.  To jest początek wewnętrznego przeżywania, które może obejmować wiele krytycznych spraw.  Jedną z nich może być to, o czym teraz szczególnie myślimy, a mianowicie: takie przebudzenie, które pozwoli nam zobaczyć jaka jest myśl i pragnienie Boga w danych i określonych czasach. Takie objawienie – przez Pismo – jest co najmniej rewolucyjne, choć zazwyczaj kosztowne.

T. Austin-Sparks from: The Candlestick All of Gold

_____________________________________________________________________________________

30 stycznia

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *