Codzienne rozważania_31.12.2012

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego, Tego, który jest schodami między niebem i ziemią” (J 1:51 NLT).

Wzbudzony z martwych Chrystus oznacza otwarte niebiosa. Duch Namaszczenia zstępuje na nas dlatego, że Ukrzyżowany został Wzbudzony. Przychodzi do nas wprost z otwartych niebios, które Syn Boży otworzył dla nas… Pan Jezus powiedział: „Gdy On, Duch … przyjdzie, wprowadzi was we wszelką prawdę„. Jan potwierdza to, mówiąc: „Namaszczenie, które przyjęliście . . . poucza was o wszystkim„. Reprezentują to wstępujący i zstępujący aniołowie. Duch Święty porozumiewa się z nami, lecz Chrystus jest drabiną, sięgającą z ziemi do niebios. Gdzie jest ta drabina? Nie jest w świecie, lecz jest ustawiona w naszych sercach. Jest to Chrystus w naszych sercach. W naszych sercach jest otwarta droga z niebios, Sam Chrystus, prowadząc nas do samej obecności Bożej. Zadaniem Ducha Świętego w stosunku do Chrystusa, jest doprowadzić nas do takiej społeczności z Chrystusem, jaką miał Chrystus ze Swoim Ojcem.

Na tej podstawie zapewniona jest pełna wystarczalność Chrystusa. My znajdujemy się w okręgach niebieskich, ponieważ Chrystus jest w nas. Jeśli przyłączymy się do Jego osoby, wszelkie ograniczenia znikają. Jest bezpośrednia i natychmiastowe komunia z Bogiem, a Duch Święty może objawiając nam niebiańskie rzeczy. Tak rozumiemy, co to znaczy przyjmować wszystko bezpośrednio od Boga w Chrystusie. Chrystus w nas oznacza wewnętrzne poznanie Boga, wypływającą z serca relację z Nim, wewnętrzną moc Bożą. Jest to jednak tajemnica, której ten świat nie może poznać. Nie jest w stanie zrozumieć tego, że nasz Pan Jezus zechciał przyjąć dokładnie taką samą podstawę życia wraz ze wszystkimi jego ograniczeniami, choć bez grzechu. Tak, w społeczności ze Swoim Ojcem, stale łamał te ograniczenia, pokonywał je, sprowadzając całe Jego zaopatrzenie, całą pełnię wyłącznie od Ojca. Zaspokojenie wszelkich Jego potrzeb było w Jego Ojcu. Tak też my jesteśmy wezwani do tego, aby żyć według Ducha, życiem, które zwycięża nasze słabości, życiem, w którym Chrystus jest wszystkim, gdzie Jego zwycięstwo jest naszym zwycięstwem. Dzieło krzyża zostało skończone. Zasłona rozdarta. Drzwi otwarte. Tak więc, wzbudzony z martwych Chrystus w niebie oznacza otwarte dla nas niebo, gdzie wszystko jest możliwe dla nas w Chrystusie, abyśmy mogli uwielbić Jego!

Oryg.: T. Austin-Sparks from: Christ Our All – Chapter 4

  _________________________________________________________________________

30 grudnia | 1 stycznia

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *