Codzienne rozważania_31.01.2012

I to się modlę, abyście zrozumieli jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Bożej wobec nas, którzy wierzymy w Niego” (Ef. 1:19 NLT)

Zwróćmy tylko uwagę na to, że nasz Pan po Swoim zmartwychwstaniu, ze względu na szczególną naturę Swego zmartwychwstałego stanu, nie podlegał już ograniczeniom natury. Czas i przestrzeń nie kontrolowały Go. Ta zasada nadal trwa i ma zastosowanie. Tam, gdzie jest życie o wartościach i energii zmartwychwstałego życia, jesteśmy dziećmi wieczności i Wszechświata. Modlitwa dotyka końców ziemi, a znaczenie naszego istnienia i działania pochodzi z uniwersalnych i wiecznych wymiarów; nie ma ograniczeń. Tak więc, umiłowani Boga, naturalne życie nie jest już więcej kryterium; czy to silne, czy słabe nie ma znaczenia. Jego siła nie wpływa w żaden sposób na skuteczność w sprawach duchowych czy to będzie siła intelektualna, moralna, społeczna, czy fizyczna. Jego słabość nie stanowi ograniczenia.

Zostaliśmy powołani, aby żyć i służyć wyłącznie w (mocy) Jego Życia, które jedynie jest skuteczne i pewne. To, co jest prawdą o Głowie, musi być prawda o członkach. Co jest prawdą o Krzewie Winnym, musi być prawdą o winoroślach. Co jest prawdą o ostatnim Adamie, musi być prawdą o każdym członku Jego rasy. „Wrośliśmy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania” powiedział Paweł (Rzm. 6:5) i modlił się o to, aby było to co raz bardziej i bardziej sprawą doświadczenia: „abyśmy poznali Go i doznali potęgi mocy Jego zmartwychwstania” (Flp. 3:10). Taka też powinna być modlitwa każdego naprawdę prowadzonego przez Ducha sługę Chrystusa.

T. Austin-Sparks from: In The Likeness of His Resurrection

_______________________________________________________________________________

1 lutego

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *