Codzienne rozważania_14.03.2013

Ojciec miłuje Syna i ukazuje mu wszystko, co robi” (Jn. 5:20 NLT).

Wyłącznie ci, którzy są absolutnie jedno z Bogiem, mogą wziąć odpowiedzialność za Niego. Jakkolwiek możemy siebie nazywać, jakkolwiek wielka może być nasza działalność dla Pana, Bóg tego nie bierze pod uwagę. Nie ma żadnego pożytku z przychodzenia do Boga i mówienia Mu:  „Panie, wiesz, że jestem zaangażowany w tą pracę więc chciałbym, abyś mi pomógł w tym”. To nie jest powód, dla którego On miałby nam pomagać. Bóg stoi za Swoimi dziećmi i pracuje z nimi jedynie na podstawie wewnętrznej relacji. Ktoś, kto nie jest na „oficjalnym” stanowisku może być znacznie skuteczniejszy dla Pana, niż wielu z tych, którzy mają oficjalne stanowiska i służby. To, co się rzeczywiście liczy to nie nasze duchowe poznanie czy oficjalna służba, lecz tajemnica relacji z Bogiem. Bóg uzdalnia nas duchowo do Swojej służby i podtrzymuje nasze synostwo, a nie nasz urząd. Zwraca uwagę na nas, jeśli my zwracamy uwagę naszą relację z Nim.

Bóg nazwał Izraela Swoim pierworodnym. Stał za Swoim ludem w oparciu o to synostwo i dlatego właśnie Izrael mógł zająć ważne i znaczące miejsce miedzy narodami. Byli wybranym naczyniem niesienia Bożego świadectwa na ziemi. Lecz nadszedł taki dzień, w którym przestali chodzić z Bogiem jako Jego pierworodni. Ich wewnętrzna relacja z Bogiem stała się zwykłą zewnętrzną formą i Bóg musiał wycofać się spośród Swoich ludzi i skazać ich na niewolę. Gdyby Izrael zwrócił się do Boga z narzekaniem: „Dlaczego tak się z nami obchodzisz? Czy nie jesteśmy Twoimi reprezentantami między tymi narodami?”, byłoby to bezużyteczne. Bożą odpowiedzią byłoby wtedy: „Oficjalne stanowisko nie ma ze Mną nic wspólnego. Nic nie mogę pomóc, dopóki wasza relacja ze Mną nie jest właściwa, dopóki wy nie zachowujecie się zgodnie z tym, co oznacza wasze synostwo i czego ono wymaga”. Rozumiesz, że nasza pozycja czy stanowisko ma sens tylko w związku z synostwem. Z tego powodu Pan Jezus kładł nacisk na synostwo. Nigdy nie powiedział, że Ojciec kocha służbę, którą On przyszedł spełnić na ziemi, lecz powiedział: „Ojciec miłuje Syna„.

T. Austin-Sparks from: Christ Our All – Chapter 9

 _____________________________________________________________________________________________________________

 13 marca| 15 marca

 Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *