Codzienne rozważania_16.03.2013

Upodobało się Bogu, aby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości” (Kol. 1:19).

To,  co chcę teraz powiedzieć może być trudne do przyjęcia, podobnie jak trudno to powiedzieć, a jednak wierność wymaga tego i takie rzeczy należy mówić. W tej sprawie nastąpi pewnego dnia ogromne zaskoczenie.  Zużywana jest ogromna ilość energii, aktywności, maszynerii, żarliwości i oddania w pracy Pańskiej i wydaje się, że skutkiem tego wszystkiego jest coś całkiem sporego, jakaś kontynuacja, coś bardzo obszernego. Nie do nas należy sądzić, lecz do nas należy ustanowić prawa, czy raczej, rozpoznać te prawa, które ustanowił Bóg. Gdy cała praca, służba i działalność będą zrównoważone, to okaże się, co trwa na wieki, a co przemija na zawsze.  Wszystko, co jest zwykłą ludzką energią zużywaną dla Boga, odejdzie; wszystko co jest zwykłym ludzkim przedstawieniem robionym dla Pana, odejdzie; wszystko, cokolwiek było w jakikolwiek sposób z samego człowieka, choćby nawet było to czynione w oddaniu dla Boga, odejdzie. Pozostanie wyłącznie to, co było energią Chrystusa, mądrością Chrystusa, mocą Chrystusa. Bóg nie zużywa ani twojej, ani mojej energii – On wzywa nas do tego, abyśmy korzystali z energii Chrystusa. Bóg nie może postawić Swojej pieczęci na niczym, co jest ludzkiego pochodzenia.

Boża pieczęć spoczywa na tym, co jest z Jego Syna, a nam nie wolno mówić, że skoro coś jest wspaniałe, obszerne i może wyglądać na wielkie dzieło Boże, to faktycznie nim jest. To, czego musimy być całkowicie pewnie to fakt, że dana sprawa nie jest niesiona ludzkim rozpędem czy rozpędem organizacji, rozpędem maszynerii, ludzkiej gorliwości i energii zużywanej dla Boga, ani nie jest to też wynikiem rozpędu nadanego przez program, lecz że jest to napędzane energią przez Ducha Świętego, że to Sam Chrystus jest Życiem i mocą tego, co się dzieje. Możemy być całkowicie pewni tego, jeśli chodzi o ludzkie osobowości, zużywane energie i wszelkie tego rodzaju siły napędowe, że na samym końcu porządna tego część odejdzie. Widać to kiedy spojrzy się na historię tego, co miało, jak twierdzono, reprezentować Boga. Celem tego, co piszę ani na moment nie jest rzucenie chmury podejrzeń czy powątpiewania na wszystko, lecz jest podkreślenie tej prawdy, tej podstawowej prawdy. Wiąże się to z (Bożą) zazdrością o Chrystusa. Na tym Wszechświecie ostatecznie nie pozostanie nic oprócz tego, wszystkiego, co należy do Chrystusa i my musimy rozpoznać to, że wszystko, co dotyczy ostatecznego celu Boga jest związane z Chrystusem, jest związane z w Nim, to JEST  Chrystus.

T. Austin-Sparks from: Christ in You

_____________________________________________________________________________________________________________

14 marca| 16 marca

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich

em

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

One Comment

  1. Upodobało się Bogu, pokochać człowieka i dziękuję że zdjął zasłonę z moich oczu abym przejrzała i zobaczyła co tak naprawdę jest pierwsze w mym życiu Jezus, przez którego mamy dostęp do Ojca. Dzięki za Ducha Świętego przez którego działasz w nas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *