Świątynia Boża – Rozdział 5

Uwielbienie (cześć/chwała) w Domu Bożym

Ef 1:4-10, 12, 18-19
Wracając do Księgi Wyjścia przypomnijmy sobie, że miejsce święte miało być ustanowione dla chwały Boga. Mojżesz otrzymał wzór, a inni zostali obdarzeni Duchem Świętym, aby wykonać odpowiednie prace. Wszystko, co było przeznaczone do przybytku miało na celu pokazanie wielostronnej chwały Chrystusa:

MosiądzSprawiedliwość wypływająca z sądu, sprawiedliwość Chrystusa
SrebroZbawienie ku Bogu
ZłotoChwała Boża
BłękitNiebiańska natura
PurpuraWładza królewska
SzkarłatCierpienie
OliwaŚwiadectwo Ducha Świętego
KadzidłoSzlachetność Pana Jezusa jako grunt do społeczności z Bogiem
Drogocenne kamienieDrogocenność Pana Jezusa dla Ojca

To wystarczy, aby wskazać na prawdę, mówiącą, że ten przybytek miał przedstawiać chwałę i doskonałość Pana Jezusa. Taki też jest zamiar wobec Kościoła, miejsca zamieszkania Boga – przedkładanie chwał i cnót Chrystusa. Na widoku jest cel: „abyśmy żyli dla Jego jeszcze większej chwały” (Ef 1:12), aby chwała Boża manifestowała się w nas, w świątyni, w kościele, abyśmy przynosili chwałę Jemu.

Uwielbienie jest czcią dla Jego łaski i czcią dla Jego chwały w Jezusie Chrystusie – łaski prowadzącej do chwały. Początkowo jest to łaska, która sprawia, że jesteśmy miejscem zamieszkania Boga, ponieważ zapewnia konieczne warunki dla Bożej obecności.

Dalej jest to już praca Boga, przez łaskę, aby ukształtować nas na obraz Jego Syna tak, abyśmy ostatecznie znaleźli się w chwale Jego chwały.Jest to w pełni rozwinięty cel łaski.

1 rozdział Listu do Efezjan pokazuje nam, za czym Bóg stoi i w jaki sposób zaczyna działania tam, gdzie chodzi o wierzących, oraz to jaki jest tego koniec – uwielbienie Jego chwały

6 rozdział prowadzi nas do zetknięcia z siłami, które się temu sprzeciwiają. To zaś, co znajduje się między pierwszym, a szóstym rozdziałem, mówi o tym wszystkim, dzięki czemu Bóg osiągnie swój cel i pokona sprzeciw Szatana. W Ciele i Domu Bożym jest Boży porządek. Zakłóć Boży porządek, a Boża chwała znika. W tym porządku jest Boża chwała; w nieporządku jest Boży dyshonor. Żywy wyraz Bożej myśli w Kościele jest przedmiotem straszliwej wrogości ze strony przeciwnika.
W doskonały sposób Dom Boży charakteryzuje się uwielbieniem.

Bóg doprowadził go do istnienia właśnie z tego powodu. Gdy zbliżasz się do rzeczywistości żywego Kościoła dochodzisz do żywej rzeczywistości mocy złego z powodu uwielbienia.

 Uwielbienie to nie słowa, postawa ciała czy umysłu, nie jest to również śpiewanie pieśni. Jest to przebywanie przez Ducha Świętego w doskonałościach Pana Jezusa tak, że Bóg jest uwielbiany.
Przede wszystkim jest to wyrażona z serca wdzięczność za łaskę Bożą w Jezusie Chrystusie.

< Rozdział 4 | Rozdział 6 >

[Głosów: 0   Average: 0/5]

pzaremba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *