Codzienne rozważania_22.05.2012

Upodobało się Bogu… aby objawić Swego Syna we mnie, abym mógł głosić Go” (Gal.1:15,16).

Od czasów Pawła ogromna część chrześcijańskiej działalności to popieranie ruchu, propagowanie nauczania, rozwijanie interesów instytucji. To nie ruch, ani ustabilizowane poruszenie na ziemi i zdobywanie uczniów, zwolenników, członków, wsparcia. Tu nie chodzi o instytucję, nawet jeśli będziemy nazywać ja kościołem. Kościół bez objawienia Jezusa Chrystusa nie istnieje w umyśle Bożym i jest osądzany według miary, w jakiej Chrystus, Syn Bożej miłości jest obecny.

Nie jest żadnym świadectwem, jeśli masz przez to na myśli jakieś szczególne nauczanie, usystematyzowaną doktrynę. Nie, nie jest to świadectwem. Bardzo ostrożnie używajmy tego, co mamy na myśli mówiąc o „tym świadectwie”.  Możemy uważać, że jest to jakieś uporządkowanie prawdy, a ta prawda jest rozłożona w pewnej frazeologii czy słownictwie, formie słów i w ten sposób mówić o „świadectwie”, lecz nie jest to świadectwo w tym sensie. Ono nie jest denominacyjne i nie jest „bez-denominacyjne”, nie jest też  „inter-denominacyjne”. To nie jest chrzęścijaństwo. Nie jest to „ta praca’, och, zawsze mówimy o „tej pracy”, „Jak idzie praca?”, oddajemy siebie tej pracy, jesteśmy zainteresowani tą pracą, wychodzimy do tej pracy. To nie jest misja. Jest nią Chrystus! „…abym mógł głosić Go„.

Gdyby to było utrzymywane w centrum i jako dominujący motyw to te wszystkie straszliwie dezintegrujące zazdrości nigdy nie miałaby szansy pojawić się. Wszystkie te nieszczęsne masy, które egzystują w organizacji chrześcijaństwa dziś, nigdy by nie powstały. Jest tak dlatego, że miejsce Chrystusa zostało zajęte przez coś szczególnego co funkcjonuje samo w sobie: ruch, misja, nauczanie, świadectwo, towarzystwo. Ludzie wychodzą dalej to rozwijać i budować. Nawet gdyby nie zostało to wypowiedziane, mimo wszystko jest prawdą, że dziś w naszej pracy nie ma zbyt wiele Chrystusa. Umiłowani, wewnętrzne objawienie jest lekarstwem na to wszystko. Czy mówię zbyt trudne rzeczy, zbyt radykalne? Jest to istota wszystkiego, co reprezentuje brak obecności odpowiedniego wewnętrznego objawienie Chrystusa.

T. Austin-Sparks from: The Centrality and Supremacy of Christ

_________________________________________________________________

20 maja | 21 maja

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

/p

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *