Codzienne rozważania_08.06.2012

Wierny jest ten, który was powołuje, On też tego dokona” (1Tes. 5:24).

Wierzę, że potrzebujemy nowego zrozumienie duchowej pielgrzymi Pana Jezusa. Myślimy, że skoro był Synem Bożym, właśnie dlatego kim był, Jego droga była łatwiejsza od naszej, że On dysponował pewnymi mocami, których my nie mamy, że miał jakąś naturę, której my nie mamy. Nie możemy zrozumieć tej tajemnicy, że On był poddany próbom, trudnościom, przeciwnościom, że był próbowany aż do momentu złamania, gdy wołał o interwencję niebios, aby Go przeprowadziły. Został tam doprowadzony; został doprowadzony do tego momentu więcej niż jeden raz, gdzie nawet On nie dały rady przejść, gdyby niebo nie interweniowało i aniołowie nie usługiwali Mu. Mówisz: „Nigdy czegoś takiego nie przeżyłem”. Ach, lecz tak było. Rzeczywiście nigdy nie widziałeś aniołów zstępujących, aby ci usługiwać, lecz nie ma takiego wierzącego, który szedł tą drogą, który przeszedł jakąś odległość i nie wiedział w swym sercu: „Gdyby nie Bóg i Niebiosa nie byłbym tutaj dzisiaj”. Moje własne świadectwo jest takie, że niejeden raz potrzebna była interwencja niebios, aby mnie uratować przed poddaniem się.

Jeśli dotyczy to nas, o ileż bardziej jest to prawdą w stosunku do Niego. Nie rozumiem tej tajemnicy, lecz Jego duchowa pielgrzymka była narażona na znacznie głębsze testy i próby, niż kiedykolwiek ktokolwiek z nas będzie przechodził. Tak, „we wszystkim był podobny do nas”, to prawda, lecz w Jego przypadku było znacznie bardziej intensywne niż w naszym. Przez to wszystko „osiągnął pełnię doskonałości”. „Był Synem, a jednak nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości (uczyniony całkowicie doskonałym) stał się sprawcą zbawienia wiecznego” (Hbr. 5:8,9), „wiecznego zbawienia” (HBR. 9:12). On doszedł do końca tej drogi doskonałości dla nas i On gwarantuje, że Bóg może to samo uczynić w nas! To jest istota. On jest tam jako nasz „tytuł własności” wiary; gwarancja i pewność tego, że Bóg, mając Go tam, może tam doprowadzić każdego. Może doprowadzić ciebie i mnie do samego końca. On może doprowadzić do doskonałości Swoje dzieło w nas.

T. Austin-Sparks from: God’s Purpose in All – Chapter 2

_________________________________________________________________

7 czerwca | 9 czerwca

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *