Codzienne rozważania_15.06.2012

Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie” (Mk. 8:34 NIV)

Na końcu będzie Koniec, który osądza nasze chrześcijańskie życie. Taka też jest praca Ducha Świętego, Jego zainteresowanie, troska, energia i aktywność: nie tylko doprowadzić ludzi do drzwi i wprowadzić do środka, lecz sprawić, aby wiedzieli, że drzwi są otwarciem Drogi; po drugiej stronie drzwi leży wszystko. Nie chodzi tu o same drzwi, lecz chodzi o to, co leży poza tymi drzwiami, a jest to odnowienie, czynienie nowym  na obraz Tego, który stworzył. Ten Koniec zdecyduje: czy Chrystus jest Wszystkim we wszystkim, co On symbolizuje, co znaczy i za czym stoi. Jest to potężne Wszystko, czym On jest. „Chrystus jest Wszystkim, we wszystkim” – jest ostatnią klauzulą. To właśnie Chrystus jest w tej pełni, która jest czymś więcej niż naszym zbawieniem, więcej niż naszym początkowym zbawieniem. Drzwi są ważne, lecz one prowadzą do tego, co usprawiedliwia przechodzenie przez to wszystko.

Chrystus będąc tutaj na ziemi stale powtarzał ludziom, że gdy wejdą przez te drzwi, czy wąską prostą drogę, napotkają tam problemy… Może to zabrzmieć jako coś strasznego, szczególnie dla młodych chrześcijan, którzy nie uszli jeszcze daleko poza te drzwi, lecz musimy wyrazić to całkowicie jasno: jeśli o to chodzi to Pan Jezus nigdy nikogo nie zwodził, nigdy. Mówił o tym ludziom, że „naśladowanie Go”, jako to czasami ujmował, doprowadzi ich do trudności, cierpienia, prześladowania, prób i to wszystko na całe życie. Jest do poniesienia koszt i to ogromny koszt, a my powinniśmy odkryć to, że o ile są rekompensaty, ponieważ niewątpliwie istnieją rekompensaty w tym życiu i ogromne rekompensaty w wieczności, to jest to droga, która żadną miarą nie jest łatwa dla naturalnego człowieka. Ta praca Ducha Świętego jest drastyczna, dokładna i bardzo dotkliwa dla ciała. Nie błądźcie w tej sprawie: Sam Duch Święty włoży całą Swoją energię w tą pracę. Naprawdę tak zrobi. Tak więc, Pan Jezus nie pozostawił nam co do tego, żadnych wątpliwości.

T. Austin-Sparks from: God’s Supreme Interest in Man – Chapter 3

_________________________________________________________________
14 czerwca | 16 czerwca

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

One Comment

  1. Pingback: ktoznakchleba.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *