Codzienne rozważania_02.07.2012

A takie jest świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego” (1Jn 5:11).

Nigdy nie da się udowodnić tego, że Chrystus powstał do życia z martwych, ani tego że jest Panem przy pomocy doktrynalnych twierdzeń. Twoje oświadczenie wiary może zawierać fakt, że wierzysz, że Jezus umarł i zmartwychwstał, że wstąpił do nieba i jest po prawicy Majestatu na Wysokości, lecz jak zamierzasz udowodnić swoje twierdzenie? Co dał nam Bóg jako dowód? Możesz w to wierzyć; możesz być gotów złożyć swoje życie za tą wiarę; możesz twierdzić to z największym przekonaniem, lecz w ten sposób nie dowodzisz tego. Nigdy niczego nie udowodnisz, mówiąc: „Wierzę ze wszystkich moich sił, że tak jest!” Nigdy niczego nie dowiedziesz, stojąc na stanowisku i ogłaszając coś, w co wierzysz. Nigdy niczego nie dowiedziesz, mówiąc: „Wierzę, we wszystkie fundamentalne zasady chrześcijańskiej wiary!” i nadając sobie pewne nazwy, które wskazują, że wierzysz w natchnienie Biblii. Niczego nigdy w ten sposób nie wykazuje się. Nawet jeśli całą sprawę sprowadzi się tylko do tych dwóch rzeczy, że Jezus Chrystus został wzbudzony z martwych i że jest Panem wszystkiego, dalej, po ogłoszeniu tego twierdzenia, jesteś zobowiązany do udowodnienia tego. Nawet jeśli odwołujesz się do faktu, że Słowo Boże tak mówi i tak niczego nie dowodzisz. Twój dowód nie może być zbudowany na dyskusji, ponieważ to, co jeden argument może zbudować, inny może zniszczyć, to, co logika może skonstruować, logika może zniszczyć.

Jak więc zamierzasz udowodnić, że tak jest? Sposobem jest przejawianie i manifestowanie Jego zmartwychwstałego Życia i to wszystko – lecz jest to wspaniałe „wszystko”. Oznacza to, że jesteś ucieleśnieniem tych rzeczy, które głosisz, że oprócz doktrynalnego twierdzenia jest również żywy przejaw. Tak więc, zmartwychwstanie i panowanie Jezusa jest związane z przejawianiem się, wyrażaniem, które jest nazwane „świadectwem”. To świadectwo nie jest systemem prawd, lecz jest nadzwyczajnym czynnikiem do twierdzenia i prezentacji prawdy, którym jest moc Życia, które pokonuje śmierć. W jaki sposób dowiedziesz wiec, że Chrystus pokonał śmierć? Dowodem tego będzie zwyciężające śmierć Życie, które wyraża się w tobie.

T. Austin-Sparks from: The Battle For Life – Chapter 5 

_________________________________________________________________

1 lipca | 3 lipca

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *