Codzienne rozważania_26.07.2012

gdyż w Chrystusie mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i została wam dana pełnia w Chrystusie” (Kol. 2:9,10 NIV)

Powiedzieliśmy już, że Chrystus jest niebiańskim objawieniem, lecz Chrystus jest również niebiańską pełnią. Jeśli Bóg objawił swoją myśl, Swój zamiar w Chrystusie; jeśli wszystko, co było Bożym zamiarem zostało nam przedstawione przez osobiste objawienie to Bóg poszedł za tym jeszcze dalej, dając nam pełnię w Chrystusie, aby właśnie to zostało zrealizowane i osiągnięte. Tak więc, każda nasza potrzeba jest zaspokojona zgodnie z bogactwem Jego chwały w Chrystusie Jezusie. W Chrystusie zostały ustanowione  standardy, lecz nie tylko to, ponieważ zostało w Nim dostarczone wszystko, co jest potrzebne do osiągnięcia tychże Bożych standardów. Wszelkie ukryte zasoby Boże, wszystko co niezbędne do osiągnięcie Jego celu, są dostępne dla nas w Chrystusie. Jeśli wyszedł do nas w Swym zamiarze w pełni to również wyszedł naprzeciw z zasobami Bożymi w pełni. Wszelka pełnia mieszka w Nim i my zostaliśmy uczynieni pełni w Nim (Kol. 2:9). Bóg nigdy nie mógłby osądzić nas na końcu ze  względu na Swoje standardy objawienia, gdyby nie zaopatrzył nas we wszystko, co potrzebne do wykonania tego standardu.

Boża myśl jest skupiona na Chrystusie w niebie i Boże źródła są skupione w Chrystusie w niebie. Znaczy to, że ludzie Pańscy w tym okresie działania łaski są w zasadzie ludźmi nieba, a to znaczy, że absolutnie nie można sięgnąć do Bożej myśli ani poznać Bożych źródeł w Chrystusie, dopóki nie jesteśmy ludźmi nieba. Jeśli w jakikolwiek sposób, bądź w jakiejkolwiek mierze jesteśmy przywiązani do ziemi (mówimy teraz do ludu Pańskiego i mówimy o życiu, które nazywamy chrześcijańskim życiem), w takiej samej mierze będzie niemożliwe osiągnąć Bożą myśl i poznać Boże źródło. Bóg bierze odpowiedzialność za zaopatrzenie i wykonanie wyłącznie tego, co w swej istocie jest z nieba i w tej mierze, w jakiej jest to sprawa nieba, i tylko w tej mierze (lecz na pewno w tej mierze). Za to Bóg bierze odpowiedzialność. Jeśli jest to w jakikolwiek sposób powiązane z tym światem, stając się częścią tego światowego systemu, jeśli odnosi się do tej ziemi, musi się zatroszczyć samo o siebie, aby nieść własny ciężar, aby znaleźć źródła zaopatrzenia, aby przebić się o własnych siłach.

T. Austin-Sparks from: That Which Was From The Beginning – Chapter 1

_________________________________________________________________

25 lipca| 27 lipca

 

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *