Codzienne roważania_4.08.2012

Miejcie się na baczności, abyście nie zostali uniesieni przez zwiedzenie ludzi bez zasad. A wtedy nie odpadniecie od swego mocnego stanowiska” (2Ptr. 3:17 GW – God’s Word translation).

Księga Dziejów pokazuje nam, że od pierwszych lat swego istnienia, od samego początku, kościół zaczął spadać z wielkiej wysokości. Gdy wychodzimy z okresu apostolskiego, okazuje się, że ten upadek stale ma miejsce, aż do czasu, gdy kościół publicznie i generalnie należy już do tego świata, będąc nawet politycznie związany z ziemią. O to właśnie przez stulecia toczy się bitwa; o to czy kościół utrzyma, czy odzyska stratę swojej niebiańskiej pozycji, czy też z jakiegokolwiek powodu – powodzenia, przeciwności – przyjmie coś niższego. To, co jest i było prawdą w całej historii, jest prawdziwe dziś i jest prawdą w nas. Jest prawdą w przypadku każdego pojedynczego wierzącego, jak też całości – tendencja do schodzenia w dół; nieprzyjaciel zaś wszelkie swoje środki przykład do tego, aby wszystko postawić niżej niż Bóg zamierzył, a zatem na niższy poziom niż ten, któremu Pan może oddać Samego Siebie. Pan może oddać Siebie tylko wtedy, gdy lud Pański jest na pozycji utrzymywanej przez Pana. W tym właśnie momencie musimy rozpoznać coś, co może rozwiązać problemy czy dać nam ostateczną odpowiedź na mnóstwo naszych trudności. To, czemu Pan rzeczywiście oddaje Siebie to całkowicie duchowa strona spraw i rzeczy, nie tymczasowa strona, nawet jeśli chodzi o Jego pracę. On może pomóc, On może przyspieszyć; On może posłać zasoby; On może rządzić i mieć władzę zwierzchnią nad rzeczami nietrwałymi; lecz zgodzimy się na to, że byłoby bardzo niebezpieczne, gdyby Pan miał zakończyć Swoje działania na tylko na tym.

Chodzi o to, że gdyby za każdym razem, gdy powstają jakieś tymczasowe problemy, Pan natychmiast wkraczał i zmiatał je z drogi, i otwierał łatwą, prostą ścieżkę do Jego pracy i Jego sług, to w rzeczywistości byłoby to przeciwne prawdziwej duchowości i sprowadzało wszystko na dół, na poziom tymczasowy, i wiesz, co by się mogło stać. Z powodu tych korzyści przyszły by tłumy. „Dobrze jest być chrześcijaninem; Bóg wszystko dla ciebie zrobi jeśli tylko będziesz chrześcijaninem”. Ludzie więc stają się „ryżowymi chrześcijanami”, jak są znani w pewnych częściach świata. Tak więc Pan nie może, nie będzie, nie poświęca się Siebie całkowicie tymczasowym aspektom Swojej pracy… Duchowa pozycja w jedności z niebiańskim Panem oznacza pełnię, a miara pełni zależy całkowicie od niebiańskiego życia i niebiańskiej natury wszystkiego.

By T. Austin-Sparks from: The Mountains Around Jerusalem – Chapter 5

_________________________________________________________________

3 sierpnia | 4 sierpnia

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *