Codzienne rozważania_20.09.2012

Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą” (1Kor. 1:18).

Czy masz w swojej historii Krzyż? Czy jest w niej grób? Jeśli nie, to ciągle mieszkasz w cieniach. Możesz otrzymywać przebłyski i dotknięcia, lecz będą one płynne, przejściowe, takie, które przychodzą i odchodzą. Jeśli doświadczyłeś Krzyża i grobu, Duch Święty ma to, czego wymaga i jest to błogosławiona sposobność dla ciebie, aby zamieszkiwało w tobie zmartwychwstałe Życie, w którym wszystkie te wartości stają się dobre i wydobywają się jak z wewnątrz jak warkot. Czym jest nowe stworzenie? Wraz z nim pojawia się przede wszystkim cała nowa świadomość. Masz świadomość tego, że wszystko jest nowe i inne. Jest to nowa świadomość Pana. Żyjesz dla tych (dostrzegasz – przyp.tłum.) rzeczy, dla których nigdy wcześnie żywy nie byłeś, z jednej strony wszystko jest takie samo, a z drugiej całkowicie inne. W jakiś sposób przenosisz się do tego samego otoczenia, dotykasz tych samych ludzi, lecz wszystko jest nowe. Jest nowa świadomość. Wszystko stało się inne…

Nie tylko świadomość jest nowa, lecz również mamy nowe możliwości. Duch Święty daje takie możliwości, których nikt z nas nie ma z natury. W naturze możemy być bardzo ograniczeni, lecz przez namaszczenie Ducha Świętego, możemy mieć takie umiejętności, których najlepsi mężczyźni i kobiety tego świata, nie mający Ducha, nie mają. Dziecko Boże, w którym prawdziwie zamieszkuje Duch posiada takie możliwości, których nikt inny nie ma. Właśnie to tchnienie niesie ze sobą takie możliwości. Zanim Bóg tchnął w nozdrza Adama nie miał on żadnych umiejętności, które były przewidziane dla niego, lecz z chwilą gdy stał się duszą żyjącą dzięki Bożemu tchnieniu, mógł poznawać, wykonywać i zrozumieć. Nowe stworzenie jest właśnie takie, wraz z nim idą nowywe możliwości, nowe zdolności do poznawania, rozumienia i wykonywania, których nigdy wcześniej nie było. Nie wolno żadnemu dziecku Bożemu iść na ugodę i ostatecznie przyjąć stanowisko, że czegoś „nie może”. Nigdy nie powinniśmy mówić w żadnej sytuacji, która jest nam prezentowana jako wola Boża: „nie mogę”. Obecność Ducha Świętego oznacza możwliości i to możliwości do wykonywania tego, czego nigdy wcześniej nie mogliśmy. W ten sposób musimy sprawdzać Pana.

By T. Austin-Sparks from: Knowing God in Christ – Chapter 13

_________________________________________________________________

19września | 21 września

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *