Codzienne rozważania_30.08.2012

Upodobało się Bogu w Jego pełni zamieszkać w Chrystusie” (Kol. 1:19 NLT).

Nie traktujcie tego tylko jako słowa. Zrozumiejcie, że każdy fragment jest tutaj prawdą: w tym okresie działania Bożego, w którym przyszło nam żyć, Bóg przyszedł do nas w Swojej pełni. Nic już nie może być dodane. W Jego Synu mamy absolutną pełnię Bożą i to właśnie z tej pełni mówi do nas w Swoim Synu. Bóg ma tylko jednego Syna w tym sensie – Jego jednorodzony Syn, co znaczy, że nie ma nikogo, kto miałby przyjść po Nim. Tak więc Bożym ostatnim słowem jest Jego Syn. Ten Syn przynosi zarówno pełnię jak i ostateczność Bożą. To właśnie nadaje doniosłość całemu temu listowi. Mówi: „Jeśli nie usłyszycie głosu Syna, nie będzie już więcej żadnego innego głosu dla was. Bóg nie zamierza nigdy więcej mówić innym głosem. Bóg powiedział przez Swego Syna, a On nigdy nie zamierza mówić w jakikolwiek inny sposób”. Stąd w tym liście znajduje się słowo ostrzeżenia i nawołania: „Ponieważ jest to pełnia i jest to koniec, zwróćcie uwagę…” Zetknąć się z Panem Jezusem to coś więcej niż spotkanie z jakiś nauczaniem: jest to zetknięcie się z żywą, aktywną Osobą. „To z Bogiem mamy do czynienia”. Zetknąć się z Bogiem w Chrystusie to coś wspaniałego – lecz czytamy też: „straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego” (Hbr. 10:31). Nie, nie jest to księga, nauczanie czy filozofia: jest to żywa, pozytywna, wspaniała Osoba…

Być może jest to jak okno otwarte na niebiosa. Jeśli trafisz na właściwe okno, możesz całkiem sporo zobaczyć. Możesz dostrzec wielkie i odległe rzeczy, lecz najlepsze, na co mam nadzieję, jest to, że właśnie otworzyłem okno i że, gdy ty spojrzysz przez nie, widzisz jedno: nad wszystkim innym wyższy jest Jezus Chrystus, to jak nadrzędny jest obecny czas łaski, w który weszliśmy i jak nadrzędne są wszystkie zasoby będące do nasze dyspozycji, ponad wszystkim, co było wcześniej!

By T. Austin-Sparks from: The On-High Calling – Chapter 10

_________________________________________________________________

29 sierpnia | 31  sierpnia

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

strong

a href=”http://www.poznajpana.pl/?p=22151″

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *