Codzienne rozważania_01.10.2012

 

Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was” (Rzm.8:9).

Prawdopodobnie głównym problem większości ludzi Pański jest utrzymanie granicy miedzy tym, w czym jesteśmy w sobi, a tym czym jest Chrystus w nas. Ze strony przeciwnika atak jest przeprowadzany tak, aby nieustannie wywlekać na widok to, czym my jesteśmy w sobie, aby to zajmował nas i w ten sposób przesłaniać Chrystusa. Wielkim celem Ducha Świętego, który sprzeciwia się Szatanowi, jest pokazanie Chrystusa i zajęcie nas Chrystusem, aby zasłonić nas samych. Właśnie na tym polu pojawiają się ogromne trudności ludzi Pańskich. Zawsze jest to pociąganie wstecz, prowadzenie, aby zająć się sobą, tym czym jesteśmy i uniemożliwiać nam zajmowanie się Chrystusem i tym, czym On jest; aby w pewien sposób zapełnić tą przepaść, rozpadlinę, oddzielenie i usunąc tą linię podziału i wprowadzić zamieszanie. Bóg zaczyna od Pierworodnego. Wskazuje to na coś innego niż my sami jesteśmy i ważne jest wiedzieć, co Bóg mówi oraz jak patrzy na tych, którzy są przedstawiani jako będący w Chrystusie, w których jest Chrystus…

Gdy Chrystus jest w nas, Bóg patrz przez Chrystusa. Och..abyśmy to rozpoznali, że w Chrystusie w nas jest ucieleśnienie Bożej myśli i On może mówić tak z nas. Jego działalność w nas całkowicie jest w relacji do Chrystusa, który jest teraz przez Ducha Świętego w nas, i w Którym my jesteśmy. Przez fakt, że Pierworodny jest niezmiennie połączony ze śmiercią i zmartwychwstaniem, Bóg mówi nam, że z Jego punktu widzenia, to czym my sami jesteśmy z natury jest pogrzebane, i to jedynie Jego Syn, tam gdzie chodzi o nas, panuje jako Wzbudzony z martwych i Jedyny,którzy żyje przed Nim.
Wszystko inne jest w oczach Boga martwe i pogrzebane, a Bóg chce, abyśmy zajęli taką postawę. Pamiętajcie, że jesteśmy martwi i pogrzebani.

By T. Austin-Sparks from: The Church of the Firstborn – Chapter 1

__________________________________________________

 30 września | 02 października 

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich.

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *