Codzienne rozważania_02.10.2012

Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; (2) ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna,...” (Hbr. 1:1,2).

Czytamy tutaj, że w przeszłości Bóg mówił „różnymi sposobami”, nie tylko w różnych ilościach, lecz w różny sposób. Za dużo czasu zajęłoby nam wracanie do Starego Testamentu, aby zobaczyć wszystkie sposoby przemawiania Boga. Mówił przez tysiące różnych środków; czasami słowami, czasami dziełami. Sposoby były rzeczywiście „różne”. Niemniej, stwierdzone jest tutaj, że w końcu przemówił w jeden sposób, jeden obejmujący wszystko sposób i jest to Jego Syn. Boży Syn jest Jego sposobem przemawiania na końcu. Z drugiej strony, nikt nie otrzyma od Boga niczego bez Jezusa Chrystusa. Bóg bezwzględnie nie zgodzi się mówić inaczej jak przez Swego Syna. Jeśli chcesz wiedzieć, co Bóg che ci powiedzieć, musisz udać się do Jego Syna. Z drugiej strony, w Jezusie Chrystusie mamy wszystko, co Bóg kiedykolwiek chce powiedzieć…

Tak, mamy znacznie więcj Bożego mówienia w Jego Synu, niż jesteśmy w stanie zrozumieć. Bez Chrystusa nie mamy zupenie niczego i niczego nie potrzebujemy bez Niego. Możesz przeczytać wszystko, cokolwiek kiedykolwiek zostało napisane na temat chrześcijańskiej doktryny i dalej być tym samym człowiekiem. Boże drogi są bardzo praktyczne i On uczy nas przez doświadczenie. To doświadczenie czasami jest bardzo trudne i nazywane jest „trenowaniem synów”. Oby Pan Jezus przemówił do naszych serc tymi rzeczami! Bóg ciągle mówi w Swoim Synu, a Jego mowa jest po to, aby pozyskać towarzyszy dla Swego Syna. Towarzystwo tych niebiańsko powołanych i z Chrystusa pójdzie do trudnej szkoły i musi nauczyć się wielu trudnych lekcji, lecz ucząc się ich, zrozumieją, jak wielkie jest ich dziedzictwo w Panu Jezusie.

By T. Austin-Sparks from: The On-High Calling – Chapter 5

_____________________________________________________

01 października | 03 października

Posty Open Windows zostały wybrane z dzieł T. Austin-Sparksa. W niektórych przypadkach są to skróty. Wstępne wersety i towarzyszące biblijne cytaty zostały wybrane przez redaktorów witryny Austin-Sparks.net i nie zawsze występują w oryginalnym tekście. Zachęcamy do przekazywania, drukowania i dzielenia się tym przesłaniem z innymi. T.Austin-Spraks chciał, aby to co zostało otrzymane za darmo, było darmo dawane, jego przesłanie nie posiada praw autorskich. Tak więc prosimy, jeśli zdecydujesz się dzielić tym z innymi, uszanuj jego wolę i oferuje je za darmo, bez żadnych opłat i wolne od praw autorskich

[Głosów: 0   Average: 0/5]

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *